Azerbaycan ve Türkiye STK’ları arasındaki ilişkiler gelişiyor

(16.04.2012)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Himayesinde Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Başkanı Azay Guliyev, Azerbaycan’ı ziyaret eden TBMM Milletvekili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenterler Meclisi Türkiye Heyeti Başkanı İsmail Safi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren ile bir görüşme yaptı.

Yapılan açıklamada, görüşme sırasında iki ülkenin STK’ları arasında işbirliğine ilişkin konuların tartışıldığı kaydedildi.

Görüşmede iki ülke arasında politik, ekonomik ve kültürel alandaki işbirliğinin verimini artırmak için sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Günümüz koşullarında STK’ların toplumsal yaşamdaki rolünün arttığını kaydeden Guliyev, ortak çalışmaların daha da yoğunlaştırılmasının öneminin altını çizerek, sivil toplumun bölgedeki mevcut sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirtti.

Görüşmede, ayrıca, gelecekte işbirliğinin coğrafyasının genişlendirilmesi ve eşgüdümün sağlanması için yapılması gereken çalışmalar konusunda öneriler ele alındı.

Görüşmede yer alan Milletvekilli Ganire Paşayeva da ilgili konulardaki görüşlerini dile getirdi.