Hakkımızda

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, daha yaygın olarak bilinen adıyla EkoAvrasya; Türkiye’nin dertlerini dert edinmiş, onun geleceği hakkında söyleyecek sözü olan ve ülkemizin küreselleşen Dünya’da hak ettiği yeri alabilmesi için kafa yoran, her biri kendi alanında bilgi ve birikim sahibi, daha da önemlisi milli sorumluluk duygusu taşıyan bir grup girişimci, akademisyen ve profesyonel tarafından 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Ülkemiz, jeopolitik konumu nedeniyle Doğu ve Batı arasında bir köprü olma özelliği taşımaktadır. Bu ayrıcalıklı konumunu coğrafi, siyasi, sosyal ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda etkin bir biçimde kullanmakla, günümüzün küreselleşen dünyasında söz sahibi olmakta ve 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen ülkelerin her alanda birbirleriyle sıkı ilişkiler kurmasının ne derece önemli olduğunu çeşitli vesilelerle görmekteyiz.

İletişim teknolojilerinden yararlanarak kurdukları ağlar aracılığıyla uluslararası ilişkilerde görünür olmaya başlayan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), geleneksel devlet anlayışının farklı bir yapıya büründüğü, sınırların daha geçişken bir hal aldığı günümüzde, devlet kurumlarının tam anlamıyla nüfuz edemediği noktalara ulaşmakta ve etkinlik göstermektedirler.

Bu bağlamda bizler de Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak kuruluşumuzun onuncu yılını kutlarken; ülkemizle bölge ülkeleri arasında özellikle eğitim, kültür ve ticaret alanlarında devam eden ilişkilerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilmesi ve sürdürülebilmesine sağladığımız katkının farkında, bunlara yenilerinin eklenmesi için gösterdiğimiz çabanın bize verdiği hazzı tatmakta ve haklı gururunu yaşamaktayız.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak, kamu ve ekonomi diplomasisi alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler her kesim tarafından takdirle karşılanmaktadır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında STK’lar, üniversiteler, enstitü ve akademilerle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerimizi sadece Asya’da değil Ortadoğu, Afrika ve Avrupa kıtalarında da sürdürüyor olmamızın bizler için gurur kaynağı olduğunu söylemekten büyük mutluluk duymaktayız.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine yön verecek uygulamalar için atılacak adımlara katkı sağlamak noktasında faaliyetlerini büyük bir özveriyle gerçekleştirmektedir.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin derin tarihini, uygarlık coğrafyasını ve son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisini, çağın ruhunu okuyarak içselleştirdiği tecrübesini yurtdışında farklı çevrelere etkin bir şekilde anlatmayı ve bu hususta projeler yürütmeyi hedeflemektedir.

Özellikle, tarihten miras aldığımız ve 20. yüzyılın derinliklerine geçici olarak emanet ettiğimiz milli gücümüzün yeniden vücut bulması için 2023’e doğru milletçe geri sayım başlattığımız son yıllarda; Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği de üzerine düşen görevi yerine getirmiş, bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda tanınırlığını ve etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunan derneğimiz; Türkiye ve Avrasya ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğinin ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmayı sürdürecektir.

Dünya’nın 17. Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomik potansiyeline sahip olan Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlama adına Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, üstlenmiş olduğu misyonu icra etmek üzere oluşturduğu komisyonlar ile orta ve uzun vadeli sistematik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin tanıtımında büyük önem arz eden kamu diplomasisi faaliyetleri, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin önceliği olmuş ve bu alanda birçok önemli etkinliğe imza atarak Türkiye’nin stratejik iletişimine ve etkin tanıtımına katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak için büyük çaba sarf etmekte ve bu bağlamda kamuoyu oluşturmaktadır.

Resmi veya gayri resmi olarak hiçbir kurum, camia, cemaat, tarikat veya kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmekte kararlı olan ve gücünü bu bağımsızlığından alan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, 2023 Türkiye Vizyonu’na olan inancı ile ’’Güçlü ve Üreten bir Türkiye’’nin tesisini hedefleyerek çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

Ülkemizin geleceğinin inşasına katkı sağlamak amacıyla gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalışan ve Sivil Toplum Kuruluşlarının etkin gücüne inanan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, bilimsel-akademik ve mesleki çalışmalar yaparak bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, akademik çalışmalara da büyük önem vermekte olup kamuoyunun aydınlatılması amacıyla ekonomik ve stratejik araştırmalar dergisi olan EkoAvrasya Dergisini 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlamaktadır.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği bünyesinde süreli yayınların yanı sıra güncel konularda da araştırmalar ve yayınlar yapılmakta olup bu amaçla sempozyum, çalıştay, konferans, panel ve toplantılar düzenlenmektedir.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği,  ulusal ve uluslararası düzeyde aynı misyon üzere çalışan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğiyle özdeşleştiren tüm kurum ve kuruluşları desteklemekte ve işbirliği yapmaktadır.

Avrasya coğrafyasında var olan potansiyeli harekete geçirmek için, EkoAvrasya dostları ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda yılmadan, yorulmadan ve yeni yol arkadaşlarıyla çoğalarak hedefimize doğru emin adımlarla gideceğimizi bir kez daha yineliyor,  Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve daha güzel yarınlar için çalışacağımıza söz veriyoruz…