KEİ ZİRVESİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

(27.06.2012)

İstanbul’da düzenlenen KEİ Zirvesi’nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, 20 yıl zarfında örgütsel yapısını tamamlayarak Karadeniz’de tüm bölge ülkelerini kucaklayan KEİ’nin, tam teşekküllü uluslararası bir örgüt haline geldiğini belirterek, “Artık önümüzde yapılması gereken, bölgemizin zengin doğal ve insani kaynaklarını harekete geçirerek her alanda iş birliğini geliştirmek ve KEİ’yi hak ettiği etkinliğe ulaştırmaktır” dedi. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) 20. yılı münasebetiyle İstanbul’da düzenlenen zirve toplantısının başında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zirveye Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç ile birlikte eşbaşkanlık etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek KEİ çatısı altında gerçekleştirilen bu iş birliğinin bölgesel örgütler için tüm dünyada örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. 

“BÖYLE BİR ÖRGÜTÜN FİKİR BABASI VE EV SAHİBİ OLMAK ÜLKEM İÇİN ONUR KAYNAĞIDIR”

KEİ’nin, ortak bir coğrafyayı paylaşan ülkeleri ve halkları daha müreffeh ve güvenli bir geleceği için bir araya getiren örnek bir iş birliği modelini temsil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, “Böyle bir iş birliği örgütünün fikir babası ve ev sahibi olmak, ayrıca bu örgütün gelişip olgunluk yaşına erdiği 20. yıl dönümünü burada değerli katkılarınızla hep beraber kutlamak, ülkem için büyük bir onur kaynağıdır” dedi. 

“KEİ’NİN KURULUŞU, SOĞUK SAVAŞ’IN SONA ERDİĞİ DÖNEME DAMGASINI VURMUŞTUR”

“Bundan tam 20 yıl önce, İstanbul Bildirisi’nin imzalanmasıyla başlayan KEİ’nin kuruluş süreci, hiç şüphesiz Soğuk Savaş’ın sona erdiği yıllara damgasını vuran çok önemli bir gelişme olmuştur.  Bir nesil boyunca demir bir perdeyle kapılarını birbirine kapatan ülkeler, halklarının yeniden kucaklaşmalarını sağlayacak bu iş birliği platformunda buluşmanın mutluluğunu yaşamışlardır” diyen Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini, “Ekonomik iş birliğini müşterek payda olarak kabul eden ülkelerimiz bölgedeki farklı yaklaşımları, barış, istikrar ve demokrasinin uzlaştırıcı ruhuna dönüştürecek uzun soluklu bir hedefi paylaşmışlardır” şeklinde sürdürdü. 

“KEİ, TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR ULUSLARARASI ÖRGÜT HALİNE GELMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasına şöyle devam etti: “O dönemde siyasi ve ekonomik yapıları itibarıyla geçiş sürecinde olan çok sayıdaki KEİ üyesinin bugün uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin önemli aktörleri haline gelmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle KEİ’nin 20. yıl dönümünün kutlanmasından mutluluk ve heyecan duyuyor ve sizlerin de benimle aynı duyguları paylaştığınıza içtenlikle inanıyorum. 20 yıl zarfında örgütsel yapısını tamamlayarak geniş Karadeniz Bölgesi’nde tüm bölge ülkelerini kucaklayan KEİ, olgunlaşma sürecini tamamlamış ve tam teşekküllü bir uluslararası örgüt haline gelmiştir. Artık önümüzde yapılması gereken, bölgemizin zengin doğal ve insani kaynaklarını harekete geçirerek, her alanda işbirliğini geliştirmek ve KEİ’yi hak ettiği etkinliğe ulaştırmaktır.” 

Cumhurbaşkanı Gül, 20. yıl dönümü zirvesinin, örgütün ilk temellerinin atıldığı İstanbul’da gerçekleştirilmesini fevkalade anlamlı bulduğunu belirterek, “İstanbul ruhunun” yeniden canlanacağına ve üye ülkelerin, örgütün gelecek on yıllarını yönlendirecek haritaya şekil verecek siyasi iradeyi kararlı ve güçlü bir şekilde yansıtacaklarına olan inancını dile getirdi. 

“KEİ’Yİ, KARADENİZ HAVZASI’NIN TEMEL BÖLGESEL ÖRGÜTÜ YAPAN SİYASİ İRADEYİ YENİDEN İHYA ETMELİYİZ”

20 yıl önce örgütün, kaygan bir uluslararası zemin ve belirsizlik ortamına karşı üye ülkelerin güçlü iş birliği arzuları ve ortak hedefleriyle inşa edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, KEİ’nin aradan geçen süre zarfında, bölgede istikrar, huzur ve iş birliğinin tesisinde çok yararlı bir rol oynadığını kaydederek, bölge ülkeleri açısından KEİ’yi Karadeniz Havzası’nın temel bölgesel örgütü yapan siyasi iradeyi yeniden ihya etmeyi hedeflediklerini bildirdi. 

“KEİ’NİN BİRÇOK ALANDA HUKUKİ MÜKTESEBATI VAR”

Cumhurbaşkanı Gül, KEİ girişiminin, geçen bu yirmi yıllık süreçte değişen şartlara uygun olarak gelişmeye de devam ettiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Gururla söylemeliyiz ki, örgütümüz kurumsallaşmış bir hükümetlerarası yapısının yanı sıra parlamentolararası iş birliğine, ticaret ve kalkınma bankacılığına, özel sektörün katılımına, akademik düşünce boyutuna imkân sağlayan bağlı kuruluşlara sahiptir. Ulaştırma, enerji, çevrenin korunması, kültür, turizm ve eğitimden iyi yönetişim ve örgütlü suçlarla mücadeleye kadar çeşitli alanları kapsayan çalışma gruplarıyla somut tasarılar üreten ve uygulayan bir örgüttür. KEİ’nin, bu saydığım ve daha fazla alanda sektörel bakanlar toplantıları ve üye ülkeler arasında akdedilen anlaşmalarıyla hatırı sayılır bir hukuki müktesebatı vardır.  Elbette ki hepsinden önemlisi, tüm bunların yolunu açan ve bugün bizleri bir araya getiren samimi ve güçlü bir siyasi iradeye sahibiz.” 

“KARADENİZ BÖLGESİ, BÖLGESEL KALKINMA VE İSTİKRAR İÇİN KİLİTTİR”

Cumhurbaşkanı Gül, Avrasya kıtasının tam kalbinde yer alan geniş Karadeniz bölgesinin, tarihî İpek Yolu’ndan günümüzdeki stratejik enerji hatları ve ulaştırma koridorlarına kadar bölgesel ve küresel sürdürülebilir kalkınma ve istikrar açısından hep kilit öneme sahip olduğunu bildirdi. Bölgemizin bu önemli konumu ve geniş doğal ve insan kaynaklarıyla uluslararası alanda ön plana çıkmakta olduğunu uluslararası ilginin bölgemiz üzerinde yoğunlaşmasına yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, bu ilginin iyi değerlendirilmesi gereken birçok önemli fırsatı da beraberinde getirdiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, KEİ’nin etkin kılınmasıyla Karadeniz Bölgesi’nin sesini küresel ölçekte daha iyi duyurabileceğini, artan jeopolitik ve ekonomik öneminin meyvelerini en iyi biçimde değerlendireceğini ifade etti. 

“ULUSLARARASI VE BÖLGESEL AKTÖRLERİN KEİ’YE ARTAN İLGİSİ, KURULUŞUN YÜKSELEN DEĞERİNİN SOMUT TEZAHÜRÜ”

Bugün yayınlanacak sonuç belgesinin örgütün gelecekte yapacağı çalışmalara rehberlik edeceğine olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, “Üye ülkelerini bölgesel ve uluslararası iş birliği süreçlerine yaklaşımları açısından KEİ öncelik sıralamasında zaman zaman hak ettiği ilgiyi görmemiş olabilir. Ancak, bölgesel sahiplik ve ortak iş birliği iradesinin KEİ’yi bugün bulunduğu noktalardan çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Esasen, uluslararası ve bölgesel aktörlerin KEİ’ye artan ilgisinin KEİ’nin yükselen değerlerinin somut tezahürü olduğuna inanıyorum” diyerek, bugün üye ülkelerin onayına sunulan ve KEİ’nin gelecek on yıllık hedeflerini belirleyen belgenin de, KEİ’nin uluslararası görünürlüğüne büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. 

TÜRKİYE, 1 TEMMUZ TARİHİNDEN İTİBAREN KEİ’NİN DÖNEM BAŞKANI

KEİ’nin 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla dönem başkanlığını üstlenecek olan Türkiye’nin, çabalarını örgütün daha işlevsel bir hale getirilmesi yönünde yoğunlaştıracağını bildiren Cumhurbaşkanı Gül, tüm bölge ülkelerini ve insanlarını kucaklayacak somut projelerin geliştirilmesi için gayret göstereceklerini ifade ederek şunları söyledi: “KEİ’nin son dönemde ulaştırma, ticaretin geliştirilmesi, çevre ve suçla mücadele konularında attığı adımları diğer alanlara da teşmil etmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak bu çabalarımızı arttırarak sürdürmekte kararlıyız. Gözlemci ve sektörel diyalog ortaklarının yansıra, diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşların da bu çabalarımıza desteklerini bekliyoruz.” 

Geniş ekonomik ve beşeri kaynaklara sahip olan güzel bir bölgede yaşadığımızı, bölgemizin bu güzelliklerinden ve zenginliğinden insanlarımızın daha fazla istifade etmesini sağlamanın bölgede huzur ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, KEİ’nin çeşitli faaliyet alanlarında insanların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve iyileştirecek faaliyetlere odaklanmasının bu bakımdan yarar sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, bölgemizin, kalkınma sorunlarına kendi içinden çözümler üretebilme potansiyeli bulunduğunu ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 

“MEVCUT EKONOMİK KRİZLERİ DAHA FAZLA TİCARET VE YATIRIMLA AŞMAK EN AKILLI YÖNTEMDİR”

Başta Avrupa olmak üzere, pek çok gelişmiş piyasa ekonomisinde artık kronikleşme istidadına girmiş bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğumuza dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, “Bu kriz aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan üyelerimizi değil, tüm Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi’ni şüphesiz etkilemektedir. Böyle dönemlerde, Karadeniz’in kalbini oluşturduğu geniş Avrasya coğrafyasının sinerjisinden yararlanmak ve krizi daha fazla ticaret ve yatırımla aşmak en akıllı yöntem olacaktır” diye konuştu. 

“SİYASİ SORUNLARA BÖLGEMİZİN KENDİ İÇİNDEN ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Gül, siyasi ihtilafların bölgemizde ekonomik iş birliği ve kalkınmanın önünde önemli bir engel oluşturduğuna da vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu sorunların iş birliğimizi etkilememesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz. İmkân bulunması halinde ise, siyasi sorunlara bölgemizin kendi içinden de çözüm üretilmesi için gayret sarf etmeliyiz.” 

“KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SORUNLARLA ORTAK MÜCADELE ZORUNLUDUR”

Günümüzde tehdit unsurlarının geçmişe kıyasla ciddi bir değişiklik gösterdiğini, eskiden ideolojik temelde yaşanan ayrımın yerini artık Kuzey-Güney, zengin-yoksul ayrımı, ırkçılık, kültürel hoşgörüsüzlük ve terör hareketlerinin almaya başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, “Bir ülkenin yaşadığı sorunlar küreselleşen dünyada diğer ülkeleri de etkilemekte, bu da ortak mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu gerçek, ortak bölgemiz olan Karadeniz için de fazlasıyla geçerlidir. Dolayısıyla, güvenliğin bölünmezliği gerçeğinden hareketle yeni bakış açıları geliştirmemiz gerekmektedir” dedi. 

Zirvede yapılacak çalışmaların, bölgemizin ve KEİ’nin geleceği açısından önemli sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, bu bağlamda, 20. Yıl Dönümü İstanbul Zirvesi’nin KEİ açısından bir dönüm noktası olması ve yeni bir ivmeyle güç kazanması dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Gül, KEİ’nin yeni Genel Sekreteri ve yardımcılarını kutlayarak 20. yılında KEİ’nin bu önemli zirve toplantısının başarısına katkıda bulunan tüm üye ülkelere şükranlarını ifade etti.