KEİ STK FORUMU İSTANBULDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

(30.06.2012)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) 20. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, T.C. Dışişleri Bakanlığının destekleri ile Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği ve EkoAvrasya tarafından organize edilen KEİ STK Forumu, Karadeniz Ülkelerinden gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul Milletvekili, KEİPA Türk Grup Başkanı ve Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği Genel Başkanı Dr. İsmail Safi’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen KEİ  STK Forumunun ikinci toplantısı 21 Kasım 2012 tarihinde Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de toplanacak.

Karadeniz ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Dr. İsmail Safi,  ’’KEİ ülkeleri Sivil Toplum kuruluşları,  faaliyet gösterdikleri alanda daha etkin ve verimli olabilmenin yanı sıra, bir sinerji atmosferi oluşturulabilmesi için birbirleriyle iletişime ve işbirliğine de gereksinim duymaktadırlar. 

KEİ Sivil Toplum Kuruluşları Forumu toplantısı bu doğrultuda önemli bir misyon üstlenme düşüncesiyle bugün burada gerçekleştirilmektedir.  Karadeniz ülkeleri Sivil Toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını sağlamak için oluşturulacak olan alt ve üst kuruluşların faaliyetlerinin desteklenmesi, tanıtılması, gönüllü aktiviteler sergileyen dernek ve kurumlara karşı toplumsal güven oluşturulması öncelikli hedeflerimizdendir. 

Bu çerçevede, Karadeniz sivil toplum sinerjisini toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla STK’ların kapasitelerini artırarak, kaynakların proje esaslı, etkin ve optimum seviyede kullanımını sağlamayı vizyon olarak benimsemesi düşünülmektedir.’’ dedi.

KEİ STK Forumu, gerçekleştireceği bir takım etkinliklerle, KEİ ülkelerin sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunarak, bir misyon yerine getirmek istemektedir.