AKADEMİ AVRASYA KURULDU...

(04.07.2012)

Avrasya bölgesi, biraz da coğrafi uzaklık sebebiyle ne yazık ki günümüze kadar insanımız tarafından yeterince tanınamamıştır. Bu bölgenin ülkemizde tanıtılması ve ülkemizin o bölgede tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalar her ne kadar günümüzde artmaya başlamışsa da halen yeterli değildir. Bu durum sadece ekonomik ve kültürel sahalarda değil bilimsel ve akademik alanlarda da aynı seyri göstermektedir.

Bilimin insanlık tarihindeki yerini çok iyi bilen ve bu eksikliğin farkında olan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, hem ülkemiz akademisyenlerini Avrasya bölgesiyle ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirme ve bu bölgedeki akademisyenlerle ilişkiler kurulmasını sağlama, hem de karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut ve gelecekte ortaya konacak projelerde akademisyenlerin değerli fikirleriyle derneğimizin faaliyetlerine ışık tutmalarını sağlama amacıyla Avrasya coğrafyasının önde gelen akademisyenlerinden oluşan bir "Akademik Danışma Kurulu" oluşturmuştur.

Akademisyenler kurulunun Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin merkezinde belirli periyotlarla yaptığı toplantılarda Türkiye′nin günümüzdeki durumu, Avrasya bölgesi ve Türkiye′nin bu bölgeyle olan ilişkileri ele alınmakta ve ülkemizin geleceği hakkında bir yol haritası çıkarılmaktadır. Ayrıca, çeşitli zamanlarda düzenlenen konferanslarla da akademisyenlerimizin bölgeyi ilgilendiren çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaları ve bilgi birikimlerini katılımcılara aktarmaları sağlanmaktadır.

Bu akademik çalışmaları daha kapsamlı bir atmosferde yürütmek ve derneğimiz çatısı altında uluslararası ilişkiler alanında eğitimler düzenlenmesi noktasında gerekli koordinasyon Akademik Avrasya tarafından yürütülecektir.

Eylül 2012 tarihinde faaliyetlerine başlayacak olan Akademik Avrasya ile alakalı duyuruları sitemizden sizlere ulaştıracağız.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği
Yönetim Kurulu