GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

(21.11.2012)

 

Sayın Üyelerimiz,
 
Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneğinin  olağan  genel  kurul  toplantısı  aşağıdaki gündem maddeleri ışığında 08 Aralık 2012 cumartesi günü saat 14.00'da Estergon Türk Kültür Merkezi No: 12 Keçiören - Ankara adresinde yapılacaktır.
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul toplantısı anılan adreste 15 Aralık 2012 Cumartesi günü saat 14.00’te ve çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.
 
Genel kurul toplantısına teşriflerinizi  önemle  rica  ederim.
 
 
Gökhan BAHÇECİK
Genel Sekreter
 
 
GÜNDEM
Yoklama ve açılış,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
Divan Başkanı ve Divan heyetinin seçilmesi,
Divan Heyetine Kongre tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 
Mali Raporlar ve Denetleme kurulu raporunun okunması,
Okunan raporlar hakkında görüşme ve onaylanması,
Yönetim Kurulunun ibrası,
Denetleme Kurulunun ibrası,
Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerinin seçimi,
Dilek ve Öneriler,
Kapanış.