Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, “Kuzey Kıbrıs’ta Yeni Vizyon” toplantısına ev sahipliği yaptı

(24.03.2013)

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) gerçekleştirmekte olduğu Ada-Kıta Buluşmaları kapsamında “Kuzey Kıbrıs’ta Yeni Vizyon” adında bir toplantı düzenledi. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya  son 10 yıldır KKTC’nin her üç Cumhurbaşkanının (Denktaş, Talat, Eroğlu) müzakere heyetinde yer almış olan ve son olarak da Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi sıfatıyla başmüzakerecilik yapan “Toparlanıyoruz” Hareketi lideri Doç. Dr. Kudret Özersay konuşmacı olarak katıldı.

 

Eren: “KKTC, Dernek olarak her zaman önceliğimiz olmuştur”

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren, “Bu yıl kuruluşunun 6. yılını kutlayan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, üstlenmiş olduğu misyon doğrultusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Özellikle Ada’da yeni vizyon arayışları noktasında yaşanan gelişmelerin öncelikle Türk Dünyası daha sonra ise tüm dünyada duyurulması konusunda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz.  Ada-Kıta buluşmaları kapsamında bugün burada gerçekleştirdiğimiz “Kuzey Kıbrıs’ta Yeni Vizyon” konulu toplantımızda “Toparlanıyoruz” Hareketi lideri Doç. Dr. Kudret Özersay ve Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) Başkanı Ahmet Saydam’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Katılımcıların büyük bir dikkatle dinlediği ve soru-cevap şeklinde devam eden toplantının daha geniş kitlelere ulaşması için farklı platformalarda tekrarını yapma kararı almış bulunuyoruz” dedi.

 

Tamçelik: “Kıbrıs’ta bugünü anlamak için geçmişe; geleceği bilmek ve  güvence altına almak için de bugüne yönelmek gerekecektir”

Toplantının başkanlığını yapan EkoAvrasya Akademik Kurulu Üyesi Doç. Dr. Soyalp Tamçelik,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden sonra kurulan ikinci Türk devleti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatacak bir millî kültür politikası oluşturulması ve yeni projeksiyonlarla beş, on, onbeş yıllık gibi zaman dilimleri içerisinde, toplumsal/bireysel ihtiyaçların, devletin ihtiyaçlarıyla birlikte karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Bir devleti kurmanın oldukça zor; ama onu yaşatmanın, her şeyden daha zor olduğunu ifade eden Tamçelik, “Kıbrıs’ta bugünü anlamak için geçmişe; geleceği bilmek ve  güvence altına almak için de bugüne yönelmek gerekecektir” dedi.

 

Özersay: “İki-bölgeli, iki-toplumlu federal bir çözüm çerçevesinde tüm yöntem, öneri ve girişimler  tüketilmiştir”

“Toparlanıyoruz” Hareketi lideri Doç. Dr. Kudret Özersay,  toplantıda yaptığı sunumda üç ana konudaki değerlendirmelerini paylaşarak, ortaya konulması gereken yeni vizyonu anlattı. Özersay bu çerçevede 1963 yılından bu yana uyuşmazlığın 50. yılını yaşadığımız 2013 yılında iki toplumlu müzakerelerde 45 yılın geride kaldığını, bu süreçlerden farklı örnekler vererek BM zemini olarak kabul edilen “iki-bölgeli, iki-toplumlu federal bir çözüm” çerçevesinde tüm yöntem, öneri ve girişimin tüketildiğini anlattı. Tarafların bu cümlenin altını doldurmakta zorlanmalarının esas nedenlerinden birinin bu cümleden farklı şeyleri anlamaları olduğuna dikkat çeken Özersay, bu bağlamda her iki tarafın da mevcut zemini diğer tarafı suçlamak ve BM önünde puan toplamak için kullandıklarına işaret etti. Özersay, Kıbrıs’ta bu çıkmazı kırmanın yollarından birinin uluslararası sistemle ilişkili olduğunu ama bir diğerinin de “yerleşmiş kalıplar dışına” çıkılacak (thinking outside the box), mevcut ve tüketilmiş modeller dışında sıradışı modelleri içerecek anlamlı bir müzakere yapmak olacağını vurguladı. Her iki halkın da federal bir çözümden beklediklerinin daha fazlasını daha farklı bir çözüm modeli içerisinde elde edip edemeyeceklerini bugüne değin hiçbir zaman pragmatist şekilde konuşmadıklarına dikkat çeken Toparlanıyoruz Hareketi lideri, her iki halkın rıza göstermesi kaydıyla, bunların artık konuşulması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

 

Birbirini zehirleyen değil biribirini besleyen iki paralel sürece ihtiyaç var…

Kudret Özersay konuşmasında ikinci olarak önümüzdeki dönemde bugüne değin olduğu gibi birbirini zehirleyen değil birbirini besleyen iki paralel sürece ihtiyaç olduğunu anlatarak, bir yandan Kıbrıs’ta tarafların mevcut ve tüketilen modeller dışındaki modelleri de içerecek şekilde üzerinde uzlaşmaya varılmış bir kapsamlı çözüm arayışını sürdürürken diğer yandansa Doğu Akdeniz bölgesinde enerji, doğal gaz, ulaştırma, turizm ve ticaret alanlarında tanımaya dönüşmeyecek bir işbirliği modelinin çözümü beklemeden geliştirilebileceğini anlattı.

 

Toparlanıyoruz Hareketi lideri Özersay son olarak yaklaşık 10 ay önce KKTC’de başlayan ve siyasetteki ve toplumsal yaşamdaki yozlaşmaya karşı mücadele ile Kıbrıs Türkünün kendi iradesine dayalı bir gelecek tesis etmenin mümkün olmasını sağlama mücadelesi veren Toparlanıyoruz Hareketini anlattı. Özersay ayrıca bu Hareketin KKTC’de halk nezdinde bir güven yaratma süreci geçirmekte olduğunu, geniş kesimler tarafından sempati duyulan Hareketin bir aşamada siyasallaşmasının söz konusu olabileceğini, siyasette ve ülke yönetiminde ihtiyaca dönüşen alternatifin halkın katılımı ile yine halk tarafından yaratılabileceğini de vurguladı. Siyasallaşmaya ise halkın karar vereceğine işaret etti.