’’Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış’’ Uluslararası Sempozyum

(17.11.2013)

 

02 Aralık 2013 / Pazartesi

AÇILIŞ 11.00-12.00

 

Doç. Dr. Okan YEŞİLOT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi / Sempozyum Koordinatörü

 

Hikmet EREN

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Dr. Samir CAFEROV

Haydar Aliyev Vakfı Türkiye Temsilcisi

 

Büyükelçi Halil AKINCI

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri

 

Eldar HASANOV

Azerbaycan Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi

 

Prof. Dr. Janseyit TÜYMEBAYEV

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi

 

Prof. Dr. M. Zafer GÜL

Marmara Üniversitesi Rektörü

 

Dr. İsmail SAFİ

İstanbul Milletvekili

Uluslararası Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı Başkanı

 

Hüseyin Avni MUTLU  (Teşrifleri Halinde)

İstanbul Valisi

 

Kafkas Halk Oyunları 12.00-12.20

 

I. OTURUM 14.00-15.30

İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Nesrin SARIAHMETOĞLU

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Kamer KASIM

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Türkiye-Ermenistan İlişkileri (2003-2013)”

 

Doç. Dr. Ali Faik DEMİR

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası ve Bölgesel Dengelere Etkisi (2003-2013)”

 

Doç. Dr.Esra HATİPOĞLU

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

“AB’nin Karadeniz ve Kafkasya Siyaseti (2003-2013)”

 

Doç. Dr. Turgut DEMİRTEPE & Hasan Selim ÖZERTEM

USAK Avrasya Araştırmalar Merkezi

’’Güvenlik ve İstikrar Arayışının Gölgesinde Azerbaycan’da İlham Aliyev Dönemi’’

 

 

II. OTURUM 16.00-17.30

İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Kamer KASIM

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

"Karadeniz ve Hazar Havzasında Alternatif Güvenlik Anlayışı ve Arayışları"

 

Doç. Dr. İlyas KEMALOĞLU

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

"Karadeniz Bölgesindeki Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

 

Dr. Nazım CAFERSOY

Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Analisti  (QAFSAM)

“Rusya’nın Deniz Stratejisi ve Karadeniz”

 

Adam BALCER

Polonya Cumhurbaşkanı Danışmanı

“Türkiye-Romanya-Ukrayna-Polonya Yeni Jeopolitik Dörtgen: Engeller ve Fırsatlar”

 

 

03 Aralık 2013 Salı

I. OTURUM 09.00-10.30

İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş. Kon. Genel Sekreter Yrd.

"Kazakistan'ın Hazar Politikası"

 

Doç. Dr. Zhanat MOMYNKULOV

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Rusya'nın Hazar Bölgesi Enerji Politikasında Kazakistan”

 

Dr. Richat SABİTOV

Güneydoğu Avrupa Lumina Üniversitesi Öğretim Üyesi

"Türkiye'nin Karadeniz Havzasında Jeopolitik Çıkarları"

 

Hasan KANBOLAT

ORSAM Başkanı

“Türk - Rus İlişkileri (2003-2013)”

 

II. OTURUM 11.00-12.30

İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ

Türk Dili Kon. Ülkeler İşbirliği Kon. Genel Sekreter Yrd.

 

Konuşmacılar

Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Bir Milat Olarak 8 Ağustos 2008 Rusya Federasyonu - Gürcistan Savaşı Sonrası Avrasya’da Yeni Güçler Dengesi”

 

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Ahılkelek Devlet Yüksek Eğitim Kurulu Rektörü

 “Hazar ve Karadeniz Havzası’nın Stratejik Merkezleri Olarak Gürcistan Limanları”

 

Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Gürcistan’ın Dönüşüm Süreci ve Türkiye’nin Oynadığı Rol”

 

Dr. O. Can ÜNVER

EkoAvrasya Danışma Kurulu Üyesi

"Kafkasya ile Karadeniz Bölgesi Arasında Beşeri Mobilitenin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Olanakları"

 

 

III. OTURUM 14.00-15.30

İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Belkıs Ulusoy NALCIOĞLU

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Nesrin SARIAHMETOĞLU

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

"Hazar'ın Stratejik Önemi ve Bölgesel Güvenlik Tehditleri"

 

Dr. Sevil NURİYEVA

Gazeteci - Yazar

“Güney Kafkasya Stratejilerinde Türkiye Faktörü"

 

Dr. Hasan OKTAY

Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı (KAFKASSAM)

“Güney Kafkasya’da Seçimler ve Demokrasi”

 

Doç. Dr. Okan YEŞİLOT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun Önemi"

 

IV. OTURUM 16.00-17. 30

İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Ahılkelek Devlet Yüksek Eğitim Kurulu Rektörü

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Zahid MAMEDOV

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi

 “Türkiye-Rusya-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri: Stratejik İşbirliği ve Karşılıklı Yarar”

 

Doç. Dr. İlşat SAETOV

Canik Başarı Üniversitesi Öğretim Üyesi

"Avrupa Birliğinden Avrasya Birliğine: Yeni Selçukluculuktan Yeni Osmanlıcılığa"

 

Doç. Dr. Elşen BAĞIRZADE

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Azerbaycan - Türkiye Ortak Ekonomik Projelerinin Stratejik Önemi ve Bölgesel Yansımaları Üzerine”

 

Marat KULAKOV

Tarihçi - Araştırmacı

“Dağıstan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinin Kültürel Yakınlığı, Ekonomik İşbirliği”

 

I. OTURUM 14.00-15.30

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Tamara BITTIROVA

R.F. Kabartay Balkar Cumhuriyeti Humaniter Araştırma Merkezi Başkanı

 

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Ali ASKER

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Kuzey Kafkasya’da Mikro Milletleşme Eğilimleri ve Bölgesel Güvenlik Sorununa Dair Bir Bakış”

 

Ramazan ALPAUTOV

Araştırmacı - Yazar

“Çeçenistan’ın Gelişiminde Türkiye’nin Rolü”

 

Murat TOPÇU

Araştırmacı - Yazar

“Kafkas Göçmenlerinin Türkiye’deki Yeri”

 

Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi

"Rusya'da Yayınlanan 1836 Tarihli Bologenya Nizamnamesi ve Nizamnamenin Osmanlı-Rus-Ermeni İlişkilerine Etkisi"

 

 

II. OTURUM 16.00-17.30

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

 

Oturum Başkanı

Dr. O. Can ÜNVER

EkoAvrasya Danışma Kurulu Üyesi

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Nina SHASHINA

St. Petersburg İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Rus-Türk ilişkileri: Eğilimler ve Beklentiler”

 

Prof. Dr. Tamara BITTIROVA

R.F. Kabartay Balkar Cumhuriyeti Humaniter Araştırma Merkezi Başkanı

''Kuzey Kafkasya Türklerinin Etnik Kimliği ve Parametreleri''

 

Dr. Hatem CABBARLI

Avrasya Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

“Tehcirin 100. Yılında Ermenilerin Hazırlıkları ve Türkiye-Azerbaycan Ortak Dış Politika Oluşturma Stratejileri”

 

Araz ASLANLI

Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi

''Geniş Karadeniz Bölgesinde Etnik Sorunların Gölgesinde İşbirliği Arayışları''

 

Sonuç Bildirisi 18.00-18.30

 

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Belkıs Ulusoy NALCIOĞLU

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Kamer KASIM

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Nesrin SARIAHMETOĞLU

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Ali Resul USUL

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Ali Faik DEMİR

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. İlyas KEMALOĞLU

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Okan YEŞİLOT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

Hikmet EREN

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı

 

Doç. Dr. Okan YEŞİLOT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Nesrin SARIAHMETOĞLU

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Yeşim ÖZCAN

Akademi Avrasya Koordinatörü

 

Murat DAVUTOĞLU

EkoAvrasya Kurumsal İlişkiler Koordinatörü

 

Elif ÇALIŞKAN

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

 

Sempozyum Koordinatörü:

Doç. Dr. Okan YEŞİLOT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tel: +90 532 7304046  

e-posta: okanyesilot@gmail.com