EkoAvrasya'dan Bir Büyük Hizmet Daha

(28.05.2014)

 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından 13 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ’’2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması’’ konulu çalıştaydan sonra ortaya çıkan fikir ve görüşlerin bir araya getirilmesi sonucu hazırlanan ’’2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması’’ adlı kitap EkoAvrasya yayınları arasında çıktı.

 

Türk dış politikasında mihenk taşlarından olan Kıbrıs sorunu politik, askerî, stratejik, ekonomik, hukuksal, toplumsal vb. birçok sorunun kümülatif olarak birleştiği ender sorunlardan birisidir. Özellikle Soğuk Savaş dinamikleri içerisinde ortaya çıkan bir sorun, temelinde hegemonik güç oyunları, çatışma doktrinleri, uluslararası kaotik sistem algıları, klasik realizm dinamikleri vb. hususiyetlerin bileşkesinden oluşmaktadır. Ancak Kıbrıs’ta görünün yüz, daha çok etnik çatışma kavgasıdır. Hâl böyle olunca Kıbrıs’ta görünen ile gerçek arasında ciddi bir korelasyon noksanlığı vardır.

 

Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzeninde bu sorunu yeniden tanımlamak, birtakım katı ve muğlak konuları yeniden irdeleyip tartışmaya açma ihtiyacı vardır. Her şeyden önce Kıbrıs sorununun barışçıl ve adil bir şekilde çözümlenmesi, adadaki halkların istikrarlı ve sürdürülebilir bir refaha kavuşmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki, Kıbrıs’ın hâlihazırdaki düzenden ve toplumsal çelişkilerden kaynaklanan sorunlarını çözmek sanıldığı gibi kolay şey değildir.

 

Bu amaçla Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından yapılan ve adeta geleneksel hale gelen Kıbrıs çalıştaylarının üçüncüsü, 13 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Özellikle sosyal ve siyasal bilimlerden istifade edilerek oluşturulan seçkin kadrosuyla ada insanına daha huzurlu bir hayat sağlamak ve karar alıcılara fikir üretmek amacıyla tertiplenen bu çalıştaylar amacına ulaştığı görülmüştür. Bu çalıştayların önemli çevrelerce büyük ilgi görmesi nedeniyle dördüncüsünün de yapılmasına karar verilmiştir. Özellikle EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hikmet EREN’in desteği ve Sayın Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK’in koordinatörlüğünde özveriyle yürütülen bu çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştır.

 

’’2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması’’ adlı bu kitap, 13 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen üçüncü Çalıştaydan sonra ortaya çıkan fikir ve görüşlerin kitaplaştırılmış son halidir. İfade edilen fikirlerin kalıcı olmasına ve kamuoyu ile paylaşılmasına önem verildiğinden elinizdeki bu kitap yoğun ve zahmetli bir çalışmanın ürünü olarak siz değerli okuyucuların hizmetine ve görüşlerine sunulmuştur.

 

Aşağıdaki linkten yayına ulaşabilirsiniz.