Üyelik Formu


BİREYSEL ÜYELİK

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, dernek düzenine uymayı ve derneğe sadakat göstermeyi, derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

 

Bireysel üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız

 

KURUMSAL ÜYELİK

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneğinin amaç ve faaliyet alanında çalışmalar icra eden özel sektöre mensup olan kurum ve kuruluşlardır. Kurumsal üyelerin isim ve logoları derneğimizin web sayfasında ilan edilir. Üye kurumların belirleyeceği üç temsilci dernek tarafından üye olarak kaydedilir ve üyelik haklarından yararlandırılır.

 

Kurumsal üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız