Neler Yapıyoruz ?


ÜLKE TANITIM TOPLANTILARI
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, yüklendiği misyonun bir gereği olarak, sahip oldukları coğrafi, ekonomik ve kültürel zenginlikleri göz önüne alındığında yeterince tanınmayan Avrasya ülkelerinin Türkiye′de daha iyi tanıtılmaları amacıyla ülke tanıtım toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca bu kapsamda dernek merkezinde düzenlenen programlarda, ilgili ülkelerin Türkiye′deki temsilciliklerinden gelen resmi görevliler, çeşitli amaçlarla burada bulunan ülke yetkilileri veya Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin o ülkedeki temsilciler aracılığıyla katılımcılara birinci ağızdan bilgiler aktarılmaktadır.

İnteraktif bir şekilde düzenlenen bu tanıtım programları sayesinde bir yandan katılımcılara tanıtımı yapılan ülkeler hakkında merak edilen birçok konuyla ilgili değerli bilgiler verilirken; diğer yandan bu bilgiler kamuoyuyla da paylaşılarak özellikle Türk girişimcilere yeni ufuklar açılmaktadır.

Bu kapsamda Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin ilgi alanında bulunan ve tanıtımı yapılan ülkelerin başında; Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kosova, Makedonya ve KKTC gelmektedir.

 
BÜYÜKELÇİLİK İLİŞKİLERİ
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, kuruluşundan beri ve bugün de, ülkemizle aralarında bir köprü olmayı hedeflediği Avrasya ülkeleri temsilcileriyle yakın ve samimi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Bu minvalde dernek, bir yandan Avrasya ülkelerinin Ankara′da bulunan yetkililerine yerlerinde yapılan iyi niyet ziyaretleri, diğer yandan buralarda görevli yetkililerin dernek bünyesinde düzenlenen programlara davet edilerek kendilerini daha iyi bir şekilde tanıtmalarına imkân sağlayarak, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için uygun bir zemin yaratmaktadır.

Ülkemize yeni gelen temsilcilere de hoş geldiniz ziyaretlerinde bulunan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin yetkilileri, dernek ve faaliyetleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir. Bu sayede gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar için tarafların birbirini tanımalarına imkân sağlanmaktadır.

Resmi ziyaretler dışında ilgili ülkeye ilişkin düzenlenen sergi, seminer, konferans ve benzeri kültürel faaliyetlerle birlikte Türk ve yabancı yetkililerin resmi ortamlar dışında bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmalarına ve güçlü ilişkilerin tesis edilmesine imkân sağlanmaktadır.

 
EKONOMİ ODAKLI FAALİYETLER
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, ülkeler arasında yakınlaşma sağlanmasında ekonominin oynadığı önemli rolün farkında olarak Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut ticaret hacminin büyümesi için de çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu çerçevede öncelikle Avrasya ülkelerindeki bazı ticaret ve sanayi odaları ile karşılıklı anlaşmalar imzalanarak bu kurumların Türkiye′deki fahri temsilcilikleri üstlenilmiş; bu sayede bu ülkelere yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizin bölgedeki resmi kurumlarla doğrudan irtibat halinde olması sağlanmıştır.

Bunun yanında Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Avrasya ülkelerinde kurduğu temsilcilikler aracılığıyla hem bölgeyi ziyaret etmek ve mevcut imkânları yerinde görmek isteyen işadamlarımıza hem de Avrasya’dan ülkemize ziyarette bulunmak ve yatırım yapmak isteyen işadamlarına programlar organize etmekte ve rehberlik yaparak yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle derneğimiz, girişimciler için Türkiye′ye açılan bir pencere vazifesi görmektedir. Bu amaçla ister Avrasya bölgesine giden işadamlarımız için, isterse bölge ülkelerinden gelen resmi heyetler ve işadamı grupları için ziyaret programları düzenlenmekte, kendilerine ziyarette bulunulan ülkenin kültürel ve tarihi zenginlikleri tanıtılmakta ve ilgili işadamlarının bir araya gelerek çeşitli ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için uygun ortam sağlanmaktadır. Böylelikle Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, düzenlediği ülke tanıtım seminerlerinin yanında bu tür çalışmalarıyla Avrasya ülkelerindeki iş imkânlarıyla ilgili olarak girişimcilere yepyeni ufuklar açmaktadır.

 
SOSYAL FAALİYETLER
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, kuruluş amacına uygun olarak, Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasında insanların etkileşimini arttırmak için düzenlediği ekonomi ağırlıklı faaliyetlerin yanında sosyal alanlarda da kendini göstermekte ve sosyal içerikli çalışmalarda bulunmaktadır.

Öyle ki bu kapsamda hazırlanan projelerimizle, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kosova, Makedonya ve Azerbaycan gibi bölge ülkelerinden gelen birçok öğrenci grubu Türk ailelerinde misafir edilmiştir. Ülkemizin köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve halkımızın sosyal yaşantısı hakkında birinci elden bilgi edinme imkânına kavuşan bu öğrenciler, oldukça güzel intibalarla ülkelerine geri dönmüşlerdir.

Ayrıca ülkemizde iş veya eğitim sebebiyle ikamet etmekte olan Avrasya ülkeleri vatandaşları, sürekli, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği bünyesinde düzenlenen yemek ve piknik organizasyonları gibi sosyal faaliyetlerde de bir araya gelme imkânı bulmaktadırlar.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, güncel konulara da ilgisiz kalmamakta; Avrasya coğrafyasında meydana gelen ekonomik ve toplumsal konularda, alanında uzman kişilerin katıldığı konferans ve toplantılar düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirmektedir.

Ayrıca, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ’’Avrasya Bilgi Bankası’’ projesiyle, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerimize staj imkânı sunulmaktadır.

 
KÜLTÜREL FAALİYETLER
Küreselleşen dünyada popüler kültürün yanında yükselen bir diğer önemli değer de yerel kültürel zenginliklerdir. Farklı olmayı başarabilen kültürlerin ayakta kalabildiği günümüz dünyasında, köklü kültürel zenginliklerimizin dünyaya tanıtılmasıyla birlikte hem ülkemiz yurt dışında daha iyi tanınma imkanına kavuşacak hem de ülkemiz içerisinde bir kültürel bilinçlenme hareketi için yeni bir fırsat doğacaktır. Bunun bilincinde olan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, köklü bir kültürü bünyesinde barındıran Avrasya bölgesinin değerlerini ülkemizde tanıtırken kendi kültürel değerlerimizin de bu ülkelerde tanıtılması için faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda derneğimiz,  hem Avrasya ülkelerinde hem de ülkemizde birçok kültürel etkinlik düzenlemektedir.

Kültürel zenginliklerimizin tanıtıldığı bu programlar çerçevesinde hem ülkemizde hem de Avrasya ülkelerinde bugüne kadar birçok resim ve klasik el sanatları sergileri açılmış, konserler verilmiştir. Bunun yanı sıra, özellikle ülkemizdeki bölge ülke öğrencileri için dernek merkezimizde bu sanat dallarıyla ilgili çeşitli kurslar ve seminerler de düzenlenmiştir.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Avrasya ülkelerinde kültürümüzü tanıtmaya yönelik organizasyonlar düzenlemekte ve bu ülkelerde düzenlenen çeşitli fuarlarda ülkemizi tanıtıcı stantlar açmaktadır. Bu programlar kapsamında klasik Türk el sanatlarıyla ilgili sergiler açılmakta, kurslar verilmekte, müzik ve şiir dinletileri düzenlenmektedir.

Ülke televizyonları için hazırlanan ortak tanıtım filmleri de ülkemizin değerlerinin Avrasya bölgesindeki insanlara ulaştırılmasında ve bu bölgenin ülkemizde tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Avrasya ülkeleri ile aramızda olan ilişkilerin ekonomik temellerin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklenmesinin gerekli olduğuna inanmakta ve tüm organizasyonları bu doğrultuda düzenlemektedir.

 
AKADEMİK FAALİYETLER
Avrasya bölgesi, biraz da coğrafi uzaklık sebebiyle, ne yazık ki günümüze kadar insanımız tarafından yeterince tanınamamıştır. Avrasya’nın ülkemizde ve ülkemizin bu bölgede tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalar her ne kadar günümüzde artmaya başlamışsa da halen yeterli değildir. Bu durum sadece ekonomik ve kültürel sahalarda değil, bilimsel ve akademik alanlarda da aynı şekildedir.

Bilimin insanlık tarihindeki yerini çok iyi bilen ve yenidünya düzeninde bilimin eksikliğinin farkında olan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, ülkemiz akademisyenlerini Avrasya bölgesiyle ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirmek ve bu bölgedeki akademisyenlerle ilişkiler kurulmasını tesis etmek, aynı zamanda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut ya da gelecekte ortaya konulacak projelerde akademisyenlerin değerli fikirleriyle derneğimizin faaliyetlerine ışık tutmalarını sağlamak amacıyla Türkiye′nin önde gelen akademisyenlerinden oluşan bir "Akademik Kurul" oluşturmuştur.

Akademik Kurulunun Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin merkezinde belirli periyotlarla yaptığı toplantılarda; Türkiye′nin günümüzdeki durumu, Avrasya bölgesi ve Türkiye′nin bu bölgeyle olan ilişkileri ele alınmakta ve ülkemizin geleceği hakkında bir yol haritası çıkarılmaktadır. Ayrıca, çeşitli zamanlarda düzenlenen konferanslarla da akademisyenlerimizin bölgeyi ilgilendiren çalışmalarını üyelerimizle paylaşmaları ve bilgi birikimlerini katılımcılara aktarmaları sağlanmaktadır.