AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Aslanov’un ‘Haber Oluşturma: Standartlar ve Yeni Yaklaşımlar’ kitabı Türkçe yayımlandı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Örgütü (OANA) Başkan Yardımcısı Aslan Aslanov’un “Haber Oluşturma: Standartlar ve Yeni Yaklaşımlar” kitabı, Avrasya Yazarlar Birliği (AYB) tarafından Türkçe yayımlandı.

 Kitabın bilimsel editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, genel yayın yönetmenliğini AYB Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu yaptı.

Prof. Dr. Zakir Avşar, kitabın gerek sahadan verdiği bilgilerle gerekse akademik referanslarıyla alana katkı sağlayacak bilimsel bir eser olduğunu; deneyim, birikim ve bilimsel bilgiyi harmanlayan eserin dünyada ve Azerbaycan’da haber ajanslarının ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar büyük işler başardığını, insanların bilgiye ve habere ulaşmada oynadığı rolü ortaya çıkardığını anlattı.

Bilgi ve haber tekellerinin, kendi çıkarlarını öne alan, objektiflikten ve nesnellikten uzak bakış açılarının karşısına ülkelerin ancak kendi bilgi ağları ile çıkabildiğini ve doğru enformasyonu sağlayabildiğini belirten Avşar, şunları kaydetti:

“AZERTAC da yıllardan beri bunu yapmaktadır. Özellikle 44 günlük İkinci Şanlı Karabağ Savaşı ve Zaferi’nde AZERTAC tüm dünyayı doğru bilgilerle aydınlatan örnek bir habercilik yapmıştır. Ermenistan’ın yalan ve çarpıtmaya dayalı enformasyon çabalarına karşı muazzam bir doğru bilgi hamlesi ile mücadele vermiş, tüm önyargıları yıkmış, sadece Azerbaycan ve Türkiye kamuoyu için değil, tüm dünya kamuoyu için de doğru ve güvenilir bilginin en önemli adreslerinden biri haline gelmiştir.”

Genel Yayın Yönetmeni Yakup Ömeroğlu da kitabı, “haberin tarihi ve güncel bilgi durumunu inceleyen bir veri taban çalışması” şeklinde tanımlarken, kitabın araştırmacılar, gazeteciler, basın çalışanları ve bu alandaki profesyoneller için zengin bir bilgi kaynağı olduğunu belirtti.

Haber Oluşturma: Standartlar ve Yeni Yaklaşımlar

“Haber Oluşturma: Standartlar ve Yeni Yaklaşımlar” kitabında Aslan Aslanov, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı ile diğer haber ajanslarına ilişkin güncel bilgiler verirken, enformasyon çağının özelliklerini örnekler üzerinden anlatıyor.

Aslanov, küresel dünyada enformasyon akışına dikkati çekerek, haberlerin kullanımı ve yayılma sorunlarına eğiliyor.

Haberin hızını ve dikkat edilmesi gereken yönlerini detaylı ele aldığı kitabında genç gazetecilere deneyimlerini de aktaran Aslanov, haberdeki etik kodlara değinirken tarafsızlık, güvenilirlik ilkelerini açıklıyor.

Kitabın “Azerbaycan”ın Haber Ajansları” başlıklı ilk bölümünde Azerbaycan’ın devlet bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra devletin bilgi politikasının ana yönleri, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması, ulusal medya sisteminin oluşumu ayrıntılı inceleniyor. Politikanın temel ilkelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinin Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’le bağlantılı olduğu ve Aliyev’in her zaman AZERTAC’a ilgi ve özen gösterdiği kaydediliyor.

Geleneğin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından sürdürülmesi sayesinde ajansın, modern teknolojilerle donatıldığı ve uluslararası bilgi alanındaki konumunu güçlendirdiğine vurgu yapılan kitapta, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi ve Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mihriban Aliyeva’nın desteğiyle Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC) 5. Kongresi ve OANA 16. Genel Kurul Toplantısı’nın Bakü’de düzenlendiği, 2016-2019 döneminde iki uluslararası kuruluşa AZERTAC’ın başkanlık yaptığı bilgisine yer veriliyor.

Kitabın “Haber Ajanslarının Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşları” başlıklı bölümünde OANA, Dünya Haber Ajansları, Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) gibi uluslararası ajans ve kuruluş hakkında bilgi verilerek kurulma amaçları değerlendirilirken, “Küresel Dünyada Enformasyon Akışı, Modern Haberlerin İstihdamı ve Yayılma Sorunları”, “Haberde Gelenek ve Modernite” başlıklarında ise geleneksel medya ve sosyal ağlar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler, modern bilgi ve iletişim teknolojilerin rolü ele alınıyor.

Son Yazılar