MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ

Ülkemiz ile Avrasya ülkeleri arasındaki ilişkilerin her alanda en üst düzeyde olduğu ve ülkemizin uluslararası arenada hak ettiği değere ulaştığı bir gelecek, EkoAvrasya Vakfı’nın vizyonunu ve geleceğe dair öngörüsünü oluşturmaktadır. EkoAvrasya Vakfı’nın sahip olduğu bu vizyonuna ulaşmak için yüklendiği misyon ise; Dünya üzerinde önemi gittikçe artan ve ağırlığını her alanda hissettiren Avrasya ülkeleri ile diğer Dünya ülkeleri arasında yaşanan kaçınılmaz hareketliliği ülkemiz açısından da ekonomik ve sosyal alanlarda bir atılıma çevirmek, Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü, dinamik ve kalıcı ilişkiler tesis etmek, bu sayede ülkemizin uluslararası platformlarda dengelerin dengeleyicisi olarak çok daha önemli bir denge unsuru olmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonunun ve misyonunun gerektirdiği şekilde EkoAvrasya Vakfı, ülkemiz ile Avrasya ülkeleri arasında mevcut ilişkilerin her alanda en ileriye götürülmesini, bu bağlamda ülkemizle bölge ülkeleri arasında özellikle eğitim, kültür ve ticaret konularında yakınlaşmayı sağlayabilecek faaliyetlerin organize edilmesini ve desteklenmesini amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda hareket eden EkoAvrasya Vakfı, Avrasya ülkeleriyle Türkiye arasındaki anlaşmalara öncülük etmek, sosyal ve ekonomik konularda her iki bölgeye ait toplumları bir araya getirmek, nihayetinde de bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla devletlerarasındaki etkileşimi arttırarak Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak için büyük çaba sarf etmektedir.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan EkoAvrasya Vakfı, çalışmalarını Türkiye ve Avrasya ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğinin ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütmekte ve aynı amacı paylaşan herkesi daha güzel ve refah dolu bir dünya için işbirliği yapmaya davet etmektedir.