NELER YAPIYORUZ

ÜLKE TANITIM TOPLANTILARI

EkoAvrasya Vakfı, yüklendiği misyonun bir gereği olarak, sahip oldukları coğrafi, ekonomik ve kültürel zenginlikleri göz önüne alındığında yeterince tanınmayan Avrasya ülkelerinin Türkiye′de daha iyi tanıtılmaları amacıyla ülke tanıtım toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca bu kapsamda dernek merkezinde düzenlenen programlarda, ilgili ülkelerin Türkiye′deki temsilciliklerinden gelen resmi görevliler, çeşitli amaçlarla burada bulunan ülke yetkilileri veya EkoAvrasya Vakfı’nın ülke temsilcileri aracılığıyla katılımcılara birinci ağızdan bilgiler aktarılmaktadır.

İnteraktif bir şekilde düzenlenen bu tanıtım programları sayesinde bir yandan katılımcılara tanıtımı yapılan ülkeler hakkında merak edilen birçok konuyla ilgili değerli bilgiler verilirken; diğer yandan bu bilgiler kamuoyuyla da paylaşılarak özellikle Türk girişimcilere yeni ufuklar açılmaktadır.

Bu kapsamda EkoAvrasya Vakfı’nın ilgi alanında bulunan ve tanıtımı yapılan ülkelerin başında; Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Romanya, Kosova, Makedonya ve KKTC gelmektedir.

BÜYÜKELÇİLİK İLİŞKİLERİ

EkoAvrasya Vakfı, kuruluşundan beri ve bugün de, ülkemizle aralarında bir köprü olmayı hedeflediği Avrasya ülkeleri temsilcileriyle yakın ve samimi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Bu minvalde dernek, bir yandan Avrasya ülkelerinin Ankara′da bulunan yetkililerine yerlerinde yapılan iyi niyet ziyaretleri, diğer yandan buralarda görevli yetkililerin dernek bünyesinde düzenlenen programlara davet edilerek kendilerini daha iyi bir şekilde tanıtmalarına imkân sağlayarak, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için uygun bir zemin yaratmaktadır.

Ülkemize yeni gelen temsilcilere de hoş geldiniz ziyaretlerinde bulunan EkoAvrasya Vakfı’nın yetkilileri, vakıf ve faaliyetleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir. Bu sayede gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar için tarafların birbirini tanımalarına imkân sağlanmaktadır.

Resmi ziyaretler dışında ilgili ülkeye ilişkin düzenlenen sergi, seminer, konferans ve benzeri kültürel faaliyetlerle birlikte Türk ve yabancı yetkililerin resmi ortamlar dışında bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmalarına ve güçlü ilişkilerin tesis edilmesine imkân sağlanmaktadır.