Gündem

Strateji

Pakistan’da Ekonomik Kriz

2022 yılı Pakistan için siyasi, ekonomik ve güvenlik anlamında adeta bir kabus yılıydı. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 2023'ün geçen yıldan daha kötü olacağı görülüyor. Aydın Güven, Pakistan'daki ekonomik krizin sebeplerini, çözüm için atılan adımları ve yakın gelecekteki muhtemel senaryoları, 3 soruda kaleme aldı. Pakistan'da ekonomik krizin sebepleri nelerdir? Pakistan'daki mevcut ekonomik krizin, çok boyutlu bir kriz olmakla birlikte, birçok nedeni var....

Kafkas Dağlarının Hürriyet Güneşi; Şeyh Şamil

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil, vefatının 152. yıldönümünde saygı ve rahmetle anılıyor. 35 sene süren Kafkasya-Rusya savaşlarında Rus ordularını yıldıran Kafkas halk kahramanı Şeyh Şamil vefatının ardından yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor. KAFKAS KARTALI ŞEYH ŞAMİL Dağıstan’ın Gimri köyünde 1797 yılında dünyaya gelen Şeyh Şamil, babası Avarlar Muhammed, annesi Avar beylerinden Pir Budak’ın kızı Bahu Mesedu'dunun çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine dedesi...

Macaristan-Avrupa Birliği İlişkilerinin Gidişatı

Macaristan, Avrupa Birliği (AB) içinde üye devletlerin benimsediği ortak tutumdan daha farklı bir çizgide ilerlemektedir. 2022 yılının Şubat ayından beri yaşanmakta olan Rusya-Ukrayna Savaşı, Macaristan ile AB arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirmiş ve ciddi bir gerilimi de beraberinde getirmiştir. Söz konusu durum, Macaristan Hükümeti üzerinde bir baskı yaratmaktadır. Budapeşte yönetimi, 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıyı kınamakla birlikte...

Güney Kafkasya’da Laçın Tartışmaları

Jeopolitik konumu itibarıyla Güney Kafkasya, Orta Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görmektedir. Ayrıca bölge ülkelerinin zengin enerji kaynaklarına sahip olması ve enerji transferi için gereken hatların bu bölgeden geçmesi sebebiyle bu konu, Batı’nın gündeminde yer almaya başlamıştır. Hem jeostratejik hem de jeopolitik öneme sahip olan Güney Kafkasya, küresel ve bölgesel güçlerin rekabet alanı olmakla birlikte İkinci Karabağ...

Kendi Kaderini Tayin Hakkı: Kosova ve Karabağ Örneği

Karabağ'ın özerklik talebi, kendi kaderini tayin hakkının koşulları olan; sistematik insan hakları ihlallerine maruz kalma, "halk" unsuru, ana devlette yaşayan tüm halkın onayı ve ana devletin rızası kriterlerini taşımıyor. Mehmed Ismayılov, Karabağ'ın ayrılıkçı gündeminde Kosova'nın bağımsızlığını örnek almasının uluslararası hukuk bağlamında ne derece geçerli olduğuna dair değerlendirmeyi, 3 soruda kaleme aldı. Karabağ'ın, Kosova bağımsızlaşma sürecini örnek alması gerçekçi mi? Kosova,...