HAKKIMIZDA

EkoAvrasya Vakfı, Türkiye’nin dertlerini dert edinmiş, onun geleceği hakkında söyleyecek sözü olan ve ülkemizin küreselleşen Dünya’da hak ettiği yeri alabilmesi için kafa yoran, her biri kendi alanında bilgi ve birikim sahibi, daha da önemlisi milli sorumluluk duygusu taşıyan bir grup girişimci, akademisyen ve profesyonel tarafından 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Ülkemiz, jeopolitik konumuyla Doğu ve Batı arasında bir köprü olma özelliği taşımaktadır. Bu ayrıcalıklı konumunu coğrafi, siyasi, sosyal ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda etkin bir biçimde kullanarak, günümüzün küreselleşen dünyasında, söz sahibi olmakta ve 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen ülkelerin her alanda birbirleriyle sıkı ilişkiler kurmasının ne derece önemli olduğunu çeşitli vesilelerle görmekteyiz.

İletişim teknolojilerinden yararlanarak kurdukları ağlar aracılığıyla uluslararası ilişkilerde daha görünür olmaya başlayan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), geleneksel devlet anlayışının farklı bir yapıya büründüğü, sınırların daha geçişken bir hal aldığı günümüzde, devlet kurumlarının tam anlamıyla nüfuz edemediği noktalara ulaşmakta ve etkinlik göstermektedirler.

Bu bağlamda bizler de EkoAvrasya Vakfı olarak kuruluşumuzun 17. yılını kutlarken, ülkemiz ile bölge ülkeleri arasında özellikle eğitim, kültür ve ticaret alanlarında devam eden ilişkilerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi için gösterdiğimiz katkının farkındalığıyla, bunlara yenilerinin eklenmesi için gösterdiğimiz çabanın bize verdiği mutluluğuyla haklı gururunu yaşamaktayız.

EkoAvrasya Vakfı olarak bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak kamu ve ekonomi diplomasisi alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler her kesim tarafından takdirle karşılanmaktadır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında STK’lar, üniversiteler, enstitüler ve akademilerle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerimizi sadece Asya’da değil Ortadoğu ve Avrupa’da da sürdürmemizin bizler için gurur kaynağı olduğunu söylemekten büyük sevinç duymaktayız.

EkoAvrasya Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılını bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine yön verecek uygulamalara atılacak adımlara katkı sağlamak için faaliyetlerini büyük bir özveriyle gerçekleştirmektedir.

EkoAvrasya Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti’nin derin tarihini, uygarlık coğrafyasını tüm incelikleriyle bilerek, ülkemizin son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisini ve çağın ruhunu okuyarak, içselleştirdiği tecrübesini yurt dışında farklı çevrelere etkin bir şekilde anlatmayı ve bu hususta projeler yürütmeyi hedeflemektedir.

Özellikle, tarihten miras aldığımız ve 20. yüzyılın derinliklerine geçici olarak emanet ettiğimiz milli gücümüzün yeniden vücut bulması için 2023’e doğru milletçe geri sayım başlattığımız son yıllarda, EkoAvrasya Vakfı da üzerine düşen görevi yerine getirmiş, bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda tanınırlığını ve etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunan vakfımız, Türkiye ve Avrasya ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğinin ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Dünya’nın 17., Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomik potansiyeline sahip olan Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlama adına EkoAvrasya Vakfı üstlenmiş olduğu misyonu icra etmek üzere oluşturduğu komisyonlar ile orta ve uzun vadeli sistematik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin tanıtımında büyük önem arz eden kamu diplomasisi faaliyetleri, vakfımızın önceliği olmuştur ve bu alanda birçok önemli etkinliğe imza atarak Türkiye’nin stratejik iletişimine ve etkin tanıtımına katkı sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir.

EkoAvrasya Vakfı, Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak için büyük çaba sarf etmekte ve bu bağlamda kamuoyu oluşturmaktadır.

Resmi veya gayri resmi olarak hiçbir kurum, camia, cemaat, tarikat veya kuruluşa bağlı olmaksızın, bu kararlılığıyla çalışmalarını sürdürürken gücünü bağımsızlığından alan EkoAvrasya Vakfı, 2023 Türkiye Vizyonu’na olan inancı ile “Güçlü ve Üreten Bir Türkiye” yapısını hedefleyerek çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

Ülkemizin geleceğinin inşasına katkı sağlamak amacıyla; gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalışan ve STK’nın etkin gücüne inanan Vakfımız, bilimsel-akademik ve mesleki çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Akademik çalışmalara da büyük önem vererek kamuoyunun aydınlatılması amacıyla  EkoAvrasya Dergisi’ni ekonomik ve stratejik araştırmalar içeriğiyle 10 yıldır kesintisiz olarak yayınlamaktadır. Süreli yayınların yanı sıra bünyesinde güncel konularda da araştırmalar ve yayınlar yapmakta olup bu amaçla sempozyum, çalıştay, konferans, panel ve toplantılar düzenlemektedir.

Kâr amacı gütmeyen bir STK olan EkoAvrasya Vakfı, ulusal ve uluslararası düzeyde aynı misyon üzerine çalışan, Türkiye’nin geleceğini kendi geleceğiyle özdeşleştiren tüm kurum ve kuruluşları desteklemekte ve bunlarla işbirliği yapmaktadır.

Avrasya coğrafyasında var olan potansiyeli harekete geçirmek için, EkoAvrasya dostları ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda yılmadan, yorulmadan ve yeni yol arkadaşlarıyla çoğalarak hedefimize doğru emin adımlarla gideceğimizi bir kez daha yineliyor, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve daha güzel yarınlar için çalışacağımıza söz veriyoruz…

 

EkoAvrasya’nın Faaliyet Gerçekleştirdiği Ülkeler

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Beyaz Rusya

Bosna-Hersek

Bulgaristan

Gürcistan

Hollanda

Kazakistan

Kırgızistan

Kosova

Letonya

Litvanya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Makedonya

Özbekistan

Romanya

Ukrayna