ÜYELİK FORMU

BİREYSEL ÜYELİK

EkoAvrasya Vakfı üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, vakıf düzenine uymayı ve vakıfa sadakat göstermeyi, vakıf amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve vakfın toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Bireysel üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız

KURUMSAL ÜYELİK

EkoAvrasya Vakfı’nın amaç ve faaliyet alanında çalışmalar icra eden özel sektöre mensup olan kurum ve kuruluşlardır. Kurumsal üyelerin isim ve logoları vakfımızın web sayfasında ilan edilir. Üye kurumların belirleyeceği üç temsilci vakf tarafından üye olarak kaydedilir ve üyelik haklarından yararlandırılır.

Kurumsal üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız