AKADEMİ AVRASYA

EkoAvrasya Vakfı, eğitimin ve bilimin gücüne olan inancı doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra oluşturduğu “Akademik Danışma Kurulu” ile başarılı çalışmalara imza atan vakfımız, bunların yanında geleceğimizin anahtarlarını ellerinde tutan gençlerimize ve akademik çalışmalarda bulunanlara yönelik ‘’Kamu Diplomasisi’’, ‘’Siyasal İletişim’’, ‘’Girişimcilik’’ vb. gibi çeşitli alanlarda sertifika programları düzenleyen Akademi Avrasya’yı kurmuştur.

Akademi Avrasya, Avrasya coğrafyası ile ülkemiz arasındaki kültürel ve siyasi bağları geliştirmek, bu alanda yurt içi ve yurt dışında çalışan STK’ların kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamak, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen akademisyen, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin araştırma yapmasına, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmasına ortam sağlamak gibi amaçlardan yola çıkılarak kurulmuştur.

Akademi Avrasya, bölgedeki etkinliğimizin artarak devam etmesi, bu coğrafyada yaşanan gelişmelerin anlaşılıp takip edilebilmesi, ülkemiz ile bölge ülkelerinin bağlantıları ve yaşanan güncel sorunlarda çözüm önerileri geliştirilebilmesi için araştırmalar yapılması, STK’lar ve üniversiteler arasında temasların sağlanması ve karşılıklı projeler geliştirilmesi açısından önemli bir açığı kapatacaktır.

Akademi Avrasya ile Avrasya, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’ya uzanan coğrafyada ulusal ve uluslararası kongre, seminer, çalıştay, söyleşi, kurs, sergi gibi bilimsel ve kültürel etkinliklerin yapılmasına imkân sağlayacak bir ortam oluşturulmaktadır. Ayrıca bölge ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere imkân sunan Avrasya Akademi ile akademisyenler tarafından hazırlanacak yayın ve projelerle de diyalogunun artırılması ve toplumsal bilincin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Akademi Avrasya’da, özellikle Uluslararası İlişkiler alanında lisansüstü ve doktora yapan öğrencilere çalışma ortamı sağlanmakta olup bu öğrencilerin gerçekleştireceği projelerde rol üstlenmesi ile de istihdama imkân sunulmaktadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ 

EkoAvrasya Vakfı, Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rolü olduğuna inandığı karşılıklı eğitim faaliyetlerine önem vermekte, ilgi göstermektedir. Bu konuda hem Avrasya ülkeleri öğrencilerinin Türkiye′de hem de Türk öğrencilerin Avrasya ülkelerinde bulunan iyi okullarda eğitim görmelerine yönelik önemli rehberlik çalışmaları yürütülmektedir.

Bu çerçevede Avrasya bölgesindeki bazı yüksek eğitim kurumlarıyla anlaşmalar imzalanmakta ve dernek bünyesinde konuyla ilgili eğitim seminerleri verilmektedir. Düzenlenen bu seminerlerde yükseköğrenim kurumlarından mezun olduktan sonra eğitimlerini Avrasya bölgesindeki üniversitelerde devam ettirmek isteyen Türk öğrencilere bölgedeki eğitim şartları ve seviyesi, ülkenin sosyal yaşamı, eğitim giderleri gibi ihtiyaç duyulabilecek konularda gerekli olan bilgiler verilerek gelecekleriyle ilgili daha bilinçli ve doğru bir tercih yapmalarına imkan tanınmaktadır. Bu seminerler sadece Vakıf merkezimizin bulunduğu Ankara′da değil, uygun görülen diğer şehirlerde de verilebilmektedir.

Ayrıca “Avrasya Gönüllü Öğrenci Kulübü” de, eğitim amaçlı olarak ülkemizde bulunan Avrasya kökenli öğrencilere EkoAvrasya Vakfı tarafından sunulan önemli hizmetlerden biridir. Bu kulüp sayesinde bölge ülkelerden gelen öğrenciler hem birbirleriyle hem de Türk dostlarıyla daha çok bir araya gelmekte, derneğimiz bünyesinde yapılan çalışmalara katılarak dostluklarını güçlendirmektedirler.

EkoAvrasya Vakfı ve diğer kuruluşların eğitim adına yaptığı bu çalışmaların meyvelerini gelecekte vereceğini, birbirlerinin kültürlerini öğrenerek hayata başlayan bu gençlerin gelecekte Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasında daha sağlam ilişkilerin başlıca oyuncuları olacaklarını ümit etmekteyiz.