İLKELERİMİZ

EkoAvrasya Vakfı, değerler üzerine kurulmuş olan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Değerlerimiz; kurumsal kimliğimizin temelini oluşturur; her türlü davranış, karar ve faaliyetlerimizi yönlendirir.

Kuruluş felsefemizi oluşturan değerlerimizin, EkoAvrasya Vakfı’nın kurulları, üyeleri ve gönüllüleri tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini amaçlarız.

Dürüstlük

EkoAvrasya Vakfında ilişkiler dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütülür.

Tüm kurumsal ilişkilerimizde en yüksek etik standartlara uyarız.

Üyelerimiz, diğer kurumlar ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güveni zedeleyecek yaklaşımlarda bulunmayız.

İşlerimizi doğru yapmakla kalmayıp, aynı zamanda doğru işleri yaparız.

Sorumluluk

EkoAvrasya Vakfı, ülkemizin ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesidir.

Ülkemizin ve üyelerimizin sorunlarına karşı duyarlıdır.

İçinde bulunduğu topluma ve çevreye karşı sorumluluğunun bilincindedir. Tüm çalışmalarında ve görüş bildirimlerinde bu sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Saygınlık

EkoAvrasya Vakfı ismi bizim için gurur kaynağıdır.

Tüm paydaşlarımız ve iletişimde bulunduğumuz herkeste saygınlık ve güven duygusu çağrıştırır.

Bunu zedeleyici tavır ve davranışlardan kaçınır, karşılıklı güven esasına dayanan ilişkiler kurar ve işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz.

Tarafsızlık

Demokratik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri doğrultusunda;

Partiler üstü çalışırız.

Kararlarımızı objektif kriterlere göre alırız.

Hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez ve önyargılı davranışlardan kaçınırız.

Katılımcılık

Üyelerimizin alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı başarımızın temelini oluşturur.

Birbirimize değer verir, tüm fikirlere yapıcı yaklaşır ve değerlendirir; demokratik bir sistem dâhilinde çalışmalarımızı yürütürüz.

Uzlaşma kültürü içerisinde, “ortak akıl” paydasında buluşuruz.

EkoAvrasya Vakfı’nın tüm çalışmaları katılımcılık ve bilgiye dayalılık esasına uygun olarak gerçekleştirilir.

Yasal Yükümlülükler

EkoAvrasya Vakfı, belirlenmiş olan yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak çalışmayı esas alır. 

Sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, yasalara uygun hareket etmek, açık ve güvenilir olmak, etik davranmak, hesap verebilirlik bu konudaki temel ilkelerimizdendir.

Üyelere Karşı Sorumluluklar

EkoAvrasya Vakfı, misyonu doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirirken; ayrıca, toplam kalitenin yaygınlaştırılması yönünde bilgi ve deneyimlerini paylaşan, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayan, sosyal, bilimsel, sanatsal ve kültürel gelişimi destekleyici çalışmalarda bulunmayı hedefler.

Bu hedeflere ulaşmamız ve değerlerimizi gerçekleştirmemiz ancak üyelerimizin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi ve hızlı değerlendirip yanıtlamamızla ve karşılamamızla mümkün olacaktır.

Üyelerimizle hedeflediğimiz uzun dönemli ilişkimizin sağlanması onların ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasından ve etik kurallara bağlı kalarak sunduğumuz hizmetlerden geçmektedir.

Toplumsal Sorumluluklar

Ülkemizin ve içinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz.

Toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız. Yaşamın ülkemizde ve çevremizde daha iyiye gitmesi bizim için önemlidir ve buna katkıda bulunuruz. Bu katkının uzun dönemde başarımıza ve varlığımıza olan etkisinin bilincindeyiz.

EkoAvrasya Vakfı, bizatihi üyelerimizin toplumsal sorumluluk bilincinin ve çabasının ürünü bir kurumdur.

Üyelerimiz  faaliyetlerinde ve toplumsal yaşantılarında toplum ve ülke çıkarlarını gözeterek zaman ve enerjisinin bir bölümünü toplumsal amaçlara yönelik olarak değerlendirir ve sosyal sorumluluğu borç bilir.