Erdoğan’ın Yeni Ekonomi Politikası Uluslararası Yatırımcılar İçin Fırsatlar Sunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin açıklamaları ve yeni ekonomi politikasını içeren mesajları uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz

Buna göre, dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği dönemde, Türkiye’yi belirlenen hedefler doğrultusunda büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak amaçlanıyor.

Ekonomi politikaları, “fiyat istikrarı”, “finansal istikrar” ve “makroekonomik istikrar” üzerinde oluşturuluyor.

Ayrıca uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlanarak büyüme ve istihdamın sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesi temin edilecek.

Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturulacak. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis edilecek.

Türkiye, yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirilecek.

Ekonomi yönetiminde koordinasyon ve uyum da güçlendirilecek. Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde, para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrar tahkim edilecek.

TL’ye güvenen yerli ve uluslararası yatırımcılara destek verilecek

Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanılarak, ülke risk primi düşürülecek.

Türk ekonomisine ve Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylık gösterilecek, destek verilecek.

Bunun yanı sıra vatandaşlarında bireysel tasarruflarında Türk lirasına yönelmesi de amaçlanıyor.

Yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olunarak Türkiye’ye doğrudan yatırım getireceklere fırsatları değerlendirme teklifi yapılacak. Bu süreçte ekonominin tüm taraflarıyla tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde olunacak. Uluslararası yatırımcılarla bir seri toplantı yapılarak, onlara Türkiye’deki imkanlar, fırsatlar aktarılacak.

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’yi öne çıkartacak yatırım programları da önem kazanıyor. Buna göre, finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ve iş insanlarıyla Türkiye’ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırılacak. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatılacak.

Bu süreçte belirlenen enflasyon hedefleri doğrultusunda da çalışmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona ilişkin verdiği mesajlarda, “Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum, şunu hiçbir zaman unutmayalım: Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için, en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi adına da çalışmalar yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki aylarda, hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atılacak.

Ayrıca, yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformlar hazırlanacak.

Mevzuat düzenlemeleri, uygulamadaki eksikler yakın takibe alarak yatırım ikliminin olumlu yönde geliştirilmesi planlanıyor.

Son Yazılar