Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu Başladı

Özbekistan’da, Taşkent 2.Uluslararası Yatırım Forumu başladı. Foruma, aralarında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Süleyman Al Jasser, BM Genel Sekreter Yardımcısı Olga Algayerova, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al-Mazrui, Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nad’ın da bulunduğu 70’e yakın ülkeden binden fazla yetkili ve uzman katıldı.

Forumun açılışında konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, uluslararası arenada yaşanan karmaşık ve tehlikeli süreçlerin ve öngörülemeyen değişimlerin dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini kaydederek, bu toplantının ikili ve çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye ve yeni iş fırsatlarını keşfetmeye hizmet edeceğine belirtti.

Son bir yılda ülke ekonomisini daha da liberalleştirmek, ticarete geniş yol açmak, hukukun üstünlüğünü ve yasal güvenceleri güçlendirmek için yapısal reformları sürdürdüklerini kaydeden Mirziyoyev, özellikle bölgede en uygun mali sistemin oluşturulması konusunda büyük değişimlere imza attıklarını, katma değer vergisi oranını yüzde 20’den 12’ye düşürdüklerini vurguladı.

Dış ticareti liberalleştirmek için önemli adımlar attıklarını, dış ticaret ve rekabet ortamını yeni bir boyuta taşımak, yeni pazarlara girmek amacıyla Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Mirziyoyev, “DTÖ’nün taleplerinin reformlarımızın içeriğiyle tamamen uyumlu olduğunu ve bu prestijli kuruluşa en kısa zamanda üye olmak istediğimizi özellikle vurgulamak isterim.

Şu anda üye ülkelerle müzakereler ve ulusal mevzuatın DTÖ kuralları ile uyumlaştırma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna kadar önemli sonuçlar elde etmek için somut planlar yaptık” dedi.

Bürokrasiyi azaltmak, yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve verimli bir yönetim sistemini getirmek için idari reformlar başlattıklarını, bu kapsamda hükümeti yeniden düzenleyerek, bakanlık sayısını 61’den 28’e indirdiklerini vurgulayan Mirziyoyev, gerçekleştirmekte oldukları reformlar sonucunda Özbekistan’ın bölgedeki en fazla çeşitlendirilmiş ekonomiye sahip ülke statüsünü daha da güçlendirdiklerini belirtti.

“Elverişli yatırım ortamı ve güvence bulacaksınız”

Ülkede reformların hızla devam etmesi, ticaretin güvenli ve özgürce gelişmesi için daha güçlü bir yasal altyapıya ihtiyaç olduğunu, bu çerçevede gelecek günlerde Özbekistan’ın güncellenen anayasasının kabulü için referandum yapılacağını aktaran Mirziyoyev, “Yeni anayasamız, Özbekistan’ın egemen, demokratik, yasal, sosyal ve laik bir devlet olduğunu özellikle belirtiyor. Tüm değişiklikler, ‘insan hakları ve özgürlükleri her şeyden önce gelir’ şeklindeki ilkeye dayanmaktadır.

Ayrıca, anayasamızda ilk kez devlet, elverişli bir yatırım ve iş ortamı, mülkiyet dokunulmazlığı, piyasa ilişkilerinin geliştirilmesi ve adil rekabet koşullarının yaratılması, yargı bağımsızlığının sağlanmasını taahhüt etmektedir. Yeni anayasa, şüphesiz başlatılan reformların tutarlı bir şekilde sürdürülmesine temel teşkil edecek ve en önemlisi onları geri dönülmez hale getirecektir.” diye konuştu.

Bu forumun işadamlarına yeni fırsatlar sunacağını, yapılacak görüşmeler sonucunda iş insanlarının Özbekistan’da benzersiz iş fırsatlarına tanık olacaklarını kaydeden Mirziyoyev, “Sizler, istediğiniz huzur ve istikrarı, elverişli yatırım ortamı ve bununla ilgili güvenceleri aynen bizim ülkede bulacaksınız. Bunu Cumhurbaşkanı olarak garanti ediyorum. Yeni Özbekistan’ın, sizin ticari faaliyetlerinizde özel bir parlak iz bırakacak bir yer olarak hizmet edeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek forum kapsamında Özbekistan’daki iş ve yatırım imkanları ve yatırım projeleriyle ilgili sunumlar yapılacak.

Taşkent 1.Uluslararası Yatırım Forumu Mart 2022’de düzenlenmişti.

Son Yazılar