Türkiye Savunma Ürünleriyle Küresel Ligde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısının 170’e, ihraç edilen ürün çeşidinin yaklaşık 230’a çıktığına işaret ederek, “Türk savunma sanayisi ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır.” dedi.

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group’un birlikte düzenlediği SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması, ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

Görgün, etkinlikte, düzenlenen imza törenleri, üst seviye ve odak gruplu B2B görüşmeleri ve firma tanıtımlarının Türkiye’nin her zaman yenilikçi iş birlikteliği modellerine ve “terzi işi” çözümlere açık olduğunu gözler önüne sereceğini söyledi. Haluk Görgün, etkinliğin ayrıca ortak geliştirme, ortak üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan yaklaşım modelindeki olumlu bakış açısını Birleşik Arap Emirlikleri ile paylaşmaya imkan vereceğini ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak ihtiyaç makamları, vakıf şirketleri, özel firmalar, KOBİ, bakım ve onarım merkezleri, kümelenmeler, üniversiteler ve araştırma kurumları ile savunma sanayisini geliştirmek için yoğun bir mesaiyle çalıştıklarını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu: “Savunma sanayimiz son yıllardaki atılımıyla platform ve sistemlerin tasarımı, geliştirmesi ve üretilmesinde önemli aşamalar kaydetmiştir. Türkiye, bugün savunma sanayisinde dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir. Savunma sanayisinde bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Bugün savunma sanayisi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e, İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi yaklaşık 230’a çıkmış ve Türk savunma sanayisi ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır. Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisidir. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisi olan ülkemiz, bu ürünleri üretmenin yanında dünyanın dört bir yanına ihracat da yapar hale gelmiştir.

2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülmekteyken, bugün 850 proje üzerinde çalışmaktayız. Proje hacmimizi 5,5 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. AR-GE harcamalarımız ise 2,6 milyar doları geçti. Savunma sanayisi ekosistemi olarak, sinerji içinde ortak hedefe kilitlenerek stratejik hedef olan 10 milyar dolar ihracat rakamına önümüzdeki yıllarda başarıyla ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Dost ve müttefik ülkelerle paylaşma gayretindeyiz”

Görgün, bütün bu başarıların, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve karar alma süreçlerindeki desteği ile savunma sanayisi ekosisteminin gayretleri sayesinde elde edildiğini vurgulayarak, “Sahip olduğumuz bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelerle de azami seviyede paylaşmanın gayreti içindeyiz. Şüphesiz Birleşik Arap Emirlikleri sahip olduğu engin işbirliği kültürü ve teknoloji vizyonuyla işbirliği yaptığımız ülkelerin en başında gelmektedir.” dedi.

EDGE’nin 4 grupta topladığı faaliyet alanlarının her birinde ticaretten ziyade kader ortaklığı yapmak istediklerini belirten Görgün, bu bağlamda hem iki ülkenin gelecekteki ihtiyaçlarını hem de üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarını birlikte karşılamayı önerdiklerini bildirdi. Görgün, “EDGE’nin 20’den fazla şirketinin her birinin bir mükemmeliyet merkezi olduğunu ve bu bağlamda bizim teknoloji odaklı şirketlerimiz için en doğru partnerler olduklarını biliyoruz. Bu itibarla bu çalıştay gelecekteki olası işbirliklerinin tespit edilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Görgün, SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması’nda, savunma sanayisi işbirliği yoğun olarak devam eden BAE ile yeni oluşumlar ve birliktelikler için önemli adımlar atılacağına inandığı ifade etti.

Son Yazılar