VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Sayın Üyelerimiz,

Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneğinin  VII. Olağan  Genel  Kurul Toplantısı  aşağıdaki gündem maddeleri ışığında 15 Aralık 2018 cumartesi günü saat 13.00’de Ihlamur Kasrı, Atatürk Caddesi No: 17 Keçiören / ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul toplantısı anılan adreste 22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 13.00’te ve çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

Genel kurul toplantısını teşriflerinizi önemle rica ederim.

Beşir VAR

Genel Sekreter

GÜNDEM

Yoklama ve açılış,

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

Divan Başkanı ve Divan heyetinin seçilmesi,

Divan Heyetine Kongre tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,

Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu raporunun okunması,

Okunan raporlar hakkında görüşme ve onaylanması,

Yönetim Kurulunun ibrası,

Denetleme Kurulunun ibrası,

Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerinin seçimi,

Dilek ve Öneriler,

Kapanış.

Son Yazılar