Sayın Üyelerimiz,

Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneğinin IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ışığında 10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 14.00’de Turgut Reis Caddesi No: 14/2 Mebusevleri Mah. Çankaya / Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde; Genel Kurul toplantısı, anılan adreste 17 Aralık 2022 günü saat 14.00’de ve çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

Genel kurul toplantısını teşriflerinizi önemle rica ederiz.

GÜNDEM

Yoklama ve açılış,

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

Divan Başkanı ve Divan heyetinin seçilmesi,

Divan Heyetine Kongre tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,

Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu raporunun okunması,

Okunan raporlar hakkında görüşme ve onaylanması,

Yönetim Kurulunun ibrası,

Denetleme Kurulunun ibrası,

Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerinin seçimi,

Dilek ve Öneriler,

Kapanış.

Son Yazılar