Türk olmakla gurur duyan; Türkçeyi en iyi şekilde kullanan; bilime değer veren; bıraktıkları yazılı mirasla Türk dili ve kültürünün tarihsel kökenini, söz zenginliğini ve inceliklerini ortaya koyan; ideal insan ve ideal devlet profili çizen; devlet ve siyaset anlayışıyla günümüze örnek teşkil eden Ortaçağ Türk aydınları, Bilge Kağan’ın Türk-İslam muhitindeki temsilcileridir.

11. yüzyılda Türk Dünyasını dolaşarak Türk boylarının sözlü dil ve kültür varlığını yazıya geçiren büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı Türk dilinin ilk sözlüğüyle bu köklü birikimi günümüze ulaştırmayı başarmıştır. Kaşgarlı’nın Kaşgar’dan Bağdat’a Türk toplulukları arasında yaklaşık yirmi yıl boyunca derlediği dil ve kültür varlığı, bütün Türk coğrafyasının kültür hazinesidir ve tek başına bir akademidir.

Türk Dünyası ile ilgili siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür araştırmalarına ivme kazandırmak, ortak dil ve kültür varlığını Türk dünyası gençliğine aktarmak ve bu yolla onların gönüllerine dokunmak, gelecek nesillerin millî ve manevi duyarlılığını güçlendirmek, ortak iletişim dilini geliştirmeye devam etmek, Gaspıralı’nın izinde ortak kültür hayatını beslemek suretiyle geleceğe yönelik ümitleri arttırmak en büyük hedeflerimizdir. Bu bakımdan bütün Türk Dünyasının ortak değeri olan KAŞGARLI MAHMUD adını taşıyan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, EkoAvrasya Vakfı bünyesinde faaliyetler yürütmek üzere çalışmalarına başlıyor. Kaşgarlı’nın 11. yüzyılın şartlarında ulaştığı Türk Dünyasına, samimi ve ahlaklı bir duruşla ve araştırma ruhuyla dokunmayı planlıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz.” sözü, yolumuzu aydınlatmaya, gücümüze güç katmaya devam edecektir.

Kaşgarlı Mahmud Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün başkanlığı, Türk Dünyası dil ve kültür araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel tarafından yürütülecektir.

Ecdadımıza ve yüce Türk milletine layık olmak dileğiyle…

Son Yazılar