Bir Kadın Yatırımcının Gözünden Özbekistan

Filiz ERDOĞAN MARAŞLIOĞLU

Kanimed Sağlık Çözümleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

30 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, Orta Asya’nın tam ortasındaki konumu, doğal kaynakları, verimli toprakları ile bölgenin parlayan yıldızı Özbekistan’ı, 2017 yılında Ankara da bulunan Özbek dostlarımızla tanımaya başladık.

2018 yılında Özbekistan’a geldiğimizde, bir yatırımcının aradığı tüm koşulları sağlayan, potansiyeli yüksek, demokrasisi gelişmekte olan, güvenlik kaygısı yaşamadığımız ideal bir ortam bulduğumuza inandık. Ve ülkeye geldiğimizden bu yana hiç yanılmadığımızı gördük.

Öncelikle bir kadın girişimci olarak, diğer doğu kültürüne sahip ülkelerin aksine, hiçbir cinsiyet ayırımı yaşamadığımı ve her zaman nezaketle karşılandığımı belirtmek isterim. Özellikle çalışma hayatında kadının yeri ve konumlandırılması bizim ülkeye ve potansiyeline olan inancımızı iki katına çıkarmıştır.

“Dünyanın çok az yerinde bir kadının sahip olduğu, akşam sokakta yalnız yürüyebilme özgürlüğünü ülkenin her noktasında yaşayabileceğiniz cennet bir ülke Özbekistan.”

Yukarıdaki cümle, Ülkenin en uzak köşesi Termez’ de çalışan ve yaşayan bir kadın çalışanımıza ait olup, güvenlik, kadına bakış açısı ve ülkenin güzel insanlarının bir özeti gibidir.

Tün bunlara ek olarak, ülkede yerleşmeye başlayan demokrasi kültürü, sosyal medya ve diğer platformlarda eleştiri ve fikrini söyleme özgürlüğü ülkenin geldiği aşamayı ve nerelere gideceğini bize net olarak göstermektedir. Genç çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler sırasında gördüğümüz kadarı ile dünya görüşleri, bakış açıları ve değişen dünya ya uyumları tam olarak batılı kültürel değerlere yakın olup, ülke için geleceğin parlak olduğunu anlamamıza sebep olmaktadır.

Öte yandan yatırımcı gözü ile, “Yeni Özbekistan”, finansal sisteme tam adapte olmuş, hukuken kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz, yatırımlarımız ve geri dönüşleri konusunda asla endişe duymadığımız bir ülke olup, tüm bu koşullar nedeni ile planlanandan daha fazla yatırım yapacağımız yeni bir platformdur. Bizimle birlikte Sağlık alanında birçok uluslararası firma da aynı niyette olup, ciddi bir şekilde pazara giriş hazırlığı yapmaktadır.

Bu bağlamda, sayın Cumhurbaşkanı Shavkat Miromonovich Mirziyoyevin Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulunda yapmış olduğu mükemmel konuşmayı ülkeye gönül vermiş yatırımcılar olarak büyük bir coşku ve mutlulukla dinledik. Kendisinin de belirttiği üzere kurulmakta olan “Yeni Özbekistan”, demokratik dönüşümünü tamamlamakta ve özgür parlamento seçimleri, etkili medya ve sosyal medya unsurları ve güçlenen sivil toplum kuruluşları ile bölgesel bir sembol haline gelmektedir.

Bunların yanı sıra bu etkili konuşmada belirtildiği ve bizim de gözlemlediğimiz üzere kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sayesinde gerek kamusal gerekse sosyal alanda kat edilen gelişmeler mutluluk ve umut vericidir. Örneğin parlamentodaki kadın vekil sayısının iki katına çıkması, aile içerisinde kadının statüsünün değişmesi gibi gelişmeler bizlerin “Yeni Özbekistan” kavramını daha da iyi anlamamıza sebep olmuştur.

Ayrıca, insan hakları hususunda var olan hafızanın tamamen unutulmasının vakti gelmiş olup, şu anda asla ve asla zorla çalıştırılma durumları ve çocuk işçiliği kavramları ülke de yer almamaktadır. Bu konuda gereken komisyonlar kurulmuş olup, sıkı denetimler uygulanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında belirttikleri üzere, yapılan hukuki reformlar ve yargı bağımsızlığı adımları ile gerek vatandaş gerekse ticari işletmelerin adalet şemsiyesi altında kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmıştır.

Özbekistan, “Yeni Özbekistan” kavramı ve anlayışı ile her din ve milletten insanın, özgürce ve uyum içerisinde yaşayabildiği, ırkçılık ve dinde aşırılık gibi kavramların toplumda kabul görmediği nadir ülkelerden olup, her din ve milliyette insana nezaketle ev sahipliği yapmaktadır.

Pırıl pırıl ve dinamik gençleri ile Özbekistan, geleceğe umutla bakmaktadır. Genç nüfusun kendini geliştirebilmesi, bilim, kültür, spor alanlarında var olabilmesi adına ve gençlerin potansiyellerini açığa çıkarabilmek için Gençlik Parlamentosu, Gençlik İşleri Ajansı gibi kurumlar faaliyete geçmiş olup, gelişmeler devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncülüğün de belirtildiği üzere; ekonomik reformlar yapılmakta olup, Özbek halkının refah seviyesini yükseltmek ve ülkeye gelen yabancı yatırımlarla ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek üzere çalışmalar son hızla devam etmekte olup, “Yeni Özbekistan” da ekonomik güven ortamı tesis edilmiştir.

Yeni Özbekistan, komşuları ile olan iyi ilişikleri ve dış politikadaki barışçıl tutumu ile örnek bir ülke olduğu gibi, bu özelliği ile çevre ülkelerdeki barış girişimlerine ve dünya barışına gözle görülür bir katkı sunmaktadır.

Son olarak, dünyanın Pandemi ile meşgul olduğu ve tüm olanakları ile Covid 19 ile savaştığı bu dönemde verdiği başarılı mücadele ve diğer ülkelerle sağladığı işbirliği modeli ile yine çevresine örnek bir tutum sergilemiş olup, bu alanda gerek aşı gerekse ilaç ve tadavi anlamında çalışmalarına devam etmektedir.

Özetle, sadece başkent Taşkent de değil, yaygın nüfusu sebebi ile ülkenin her yerinde gönül rahatlığı ile gezebileceğiniz, çalışabileceğiniz, yaşayabileceğiniz; yaşam stili, demokrasisi ve güzel insanları ile Yeni Özbekistan sizi çağırıyor.

Son Yazılar