Davos Zirvesi ve Çelişkiler Yumağı

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bu yıl 49. Davos zirvesinde, dünya gündemdeki önemli konular dünyanın birçok ülkesinden siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, iş adamları, STK temsilcileri ve diğer katılımcılar tarafından görüşülüyor.

“Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” teması ile toplanan Davos zirvesi bu yıl geçmiş yıllara göre daha az devlet başkanının katılımıyla gerçekleşiyor.

Bu zirvelerde belki dünyanın temel sorunları gündeme geliyor ama maalesef konuşulan konular fakir ve gelişmekte olan ülkelerin problemlerini, dünyadaki çarpıklıkları, gelir farklılıklarını, ticaret savaşlarını, göç sorunlarını ve iç savaşları azaltmıyor aksine bu sorunlar ve çelişkiler derinleşerek devam ediyor.

PEKİ DÜNYADA DEVAM EDEN ÇELİŞKİLER NELERDİR?

Ülkeler, Dünya Ticaret Örgütü vasıtasıyla dünya ticaretinin artırılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve dolayısıyla refahın artırılması için yeni bir tavır geliştirdi. Ancak, ticaret gelişmekte olan ülkelerin lehine döndükçe ve ekonomik güç dengesi gelişmekte olan ülkelere kaydıkça başta ABD, ticarete ek gümrük vergileri koyarak aleyhine dönen ticareti korumacı politikalarla lehlerine çevirme çabasında.

Söz konusu durumu kendi lehine çevirme çabaları ticaretin serbestleşmesi adına kabul edilebilir mi? Bu çabalar büyük bir çelişki değil mi?

AB, tüm ülkelerinin kendi aralarında gerçekleştirecekleri entegrasyon için örnek bir başarı hikayesi olurken, AB’nin rekabet gücü yüksek ürünlerde yani sanayi ürünlerinde Gümrük Birliği’ni savunması ve Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu tarımsal ürünlerde AB’nin kendi tarımsal ürünlerini koruma adına tarım ürünlerini “Gümrük Birliği dışında tutması” bir çelişki değil mi?

Üstelik AB için aday bir ülkeye bunu yapması daha yaman bir çelişki değil de nedir?

Zengin ve fakir ülkeler arasındaki gelir farklılıkları giderek artarken, zengin gelişmiş ülkeler ile fakir ülkeler arasında var olan bu farkı azaltacak adımlarda direnmeleri ve halen üç maymunu oynamaları çok büyük çelişki değil mi?

Bugün Dünya’nın en zengin kişisi olan Amazon firmasının kurucusu ve sahibi Bezos’un serveti 137 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakam Afrika’da en az 10 ülkenin milli gelirinden daha yüksek durumda. Bu durum gelir dağılımı açısından çok açık ve çarpık bir çelişki değil mi?

Davos’ta küreselleşme konuşulurken Afrika’da nüfusun yarısının elektriksiz yaşaması korkunç bir çelişki değil de nedir?

Hâlihazırda üzerinde yaşadığımız dünyada halen nüfusun yaklaşık beşte birinin günde 1 doların altında yaşam mücadelesi vermesi ve bunun dünyanın gözü önünde devam etmesi ayrı bir çelişki değil mi?

Küresel şirketlerin her yıl yoksul ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere kazanç aktarmaları, aşırı borçlandırılmış olan bu yoksul ülkelerin her yıl yüklü miktarda anapara ve faiz ödemeleriyle milyarlarca doları gelişmiş ülkelere transfer etmesi yoksul ve zengin ülkeler arasındaki gelir farkının daha da açılması büyük bir çelişki değil mi?

Sömürgecilik probleminin neden olduğu sorunların başta Afrika’da etkisini halen tüm hızıyla devam ettiriyor olması ve önemli bir küresel sorun olmaya devam etmesi bir çelişki değil mi?

AB ülkelerinden İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio’nun Fransa’yı Afrika’yı sömürmek ve göçü tetiklemekle suçlaması dolayısıyla sömürü düzeninin halen devam ettiğini açıkça ifade etmesi ve bu konuda bir adımın atılmaması daha büyük bir çelişki değil mi?

Tüm bu çelişkilere rağmen zengin ülkelerin fakir ülkeler lehine “sözde çıkışları” bambaşka bir çelişki değil de nedir?

Son Yazılar