Kazakistan Emin Adımlarla Yoluna Devam Ediyor

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev’in gerçekleştirdiği “Ulusa Sesleniş” konuşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev’in ‘Ulusa Sesleniş’ konuşması Kazakistan’ın iç ve dış politikasını belirleyen temel belge niteliği taşımaktadır. Bu sebeple ‘Yeni Bir Gerçek Karşısında Kazakistan: Eylem Zamanı’ başlığıyla gerçekleştirdiği konuşması sadece Kazakistan’da değil tüm dünya kamuoyunda yakından takip edilmiştir.” dedi.
Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den sonra cumhurbaşkanlığı görevine gelen Kassym Jomart Tokayev ile Kazakistan’ın daha da güçleneceğine dikkat çekerek devamında şu ifadelere yer verdi:
“Tokayev, göreve geldiği tarih itibariyle gerçekleştirilen adımları, gündemimizin en önemli konusu olan pandemiyle mücadele hususunda atılan adımları ve önümüzdeki süreç için öngörülen eylem planını açıklamıştır. Devletin tüm aygıtlarıyla vatandaşların taleplerini duyması ve ivedilikle cevap vermesi üzere “Duyan Devlet, Duyarlı Devlet” konseptini ortaya koyarak görevine başlayan Kassym Jomart Tokayev bu anlayış çerçevesinde süregelen çalışmaları ve eylemleri başarıyla yürütmektedir. Vatandaşı sadece dinleyip gören devlet değil, aynı zamanda doğru ve adil karar veren devlet olmayı bir kez daha vurgulamıştır. Vatandaş haklarının zamanında korunmasını sağlayacak, insan haklarının korunması için yeni tedbirlerin alınacağı ve yargı sisteminde yüksek uluslararası standartları karşılayan hukuk modelinin uygulanacağını söylemesiyle devletin önce vatandaş demesini tekrar gözler önüne sermiştir.”
Yedi ilke ile hedef: Ekonomide tam istikrar
Değerlendirmesinde devlet yöntemindeki yeni modelin ve kamu hizmeti sisteminin yeniden yapılandırılmasının Kazakistan’da her alanda ciddi iyileşmeler yaratacağına yer veren Eren, “Kassym Jomart Tokayev’in açıkladığı reformlarla Kazakistan sadece ulusal değil uluslararası arenada yeni düzende hızlı bir ivme kazanacaktır. Yeni dünya pazarı ortamına hazır olunması için çeşitlendirilmiş, teknolojik bir ekonomiyi oluşturmak kaçınılmazdır. Bu sebeple faydaların ve sorumlulukların adil dağılımının yapıldığı, özel girişimciliğin arttırıldığı; adil rekabet düzeninin oluşturulduğu, pazarların yeni nesil girişimcilere açık olduğu; üretkenliğin arttırıldığı, teknolojik temelin güçlendirildiği; beşeri sermayenin geliştirildiği, yeni nesil eğitim türüne yatırım yapıldığı; yeşil ekonomi ile çevrenin korunduğu ve devletin toplum nezdinde aldığı kararlardan sorumlu olduğu ilkeler ile yeni ekonomik düzenin seyredeceği kararı alınmıştır. Ülke ekonomisi günümüz yeni şartlarında, bu yedi ilke ile istikrar kazanacaktır.” diye konuştu.
Vatandaşların sosyal hakları için yeni kanunlar yolda
Kazakistan’ın geçmiş tecrübelerinden faydalanarak atılımlarını gerçekleştirdiğini ve Tokayev’in bu doğrultuda ilkeler belirlediğinin altını çizen Hikmet Eren, “Halkının refahını iyileştirmek için reformlara giden Kazakistan’da ekonominin sektörleri bazında yerli sanayi, tarım ve ulaştırmaya öncelik verilmesi önemli hedeftir. Gerek tarım gerekse sanayi alanında büyük projelerin hayata geçirilmesi, taşımacılık ve lojistik alanında ülkenin küresel ulaşım koridorlarıyla entegrasyonundaki başarılı niteliğinin kullanılması, ülkenin önemli yeni kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Kazakistan bu mühim kapasitesiyle yabancı yatırımcılar için daha da cazip hale gelecektir. Pandemiden dolayı zorluk yaşayan işletmelere vergi indirimiyle sübvansiyonlar sağlanarak destek veren devlet, devam eden bu zorlu süreçte ek tahsislerin yapılacağı haberini vererek sektörel alanlardan, pandemiyle mücadelede alınan kararlar ve halka sunulan hizmetlerden takdir kazanmıştır.” dedi.
Eren sözlerine şöyle devam etti: “Farklı bölgelerin rekabet avantajları göz önünde bulundurulduğunda bölgesel kalkınmaların inşasında bölge niteliklerine uygun yeniliklerle ülkede bütüncül kalkınma yaratılmasına gidilirken, aile ve demografi üzerindeki araştırmalar neticesinde vatandaşların sosyal haklarının korunması için Sosyal Haklar Kanunu’nun yürürlüğe girecek olması büyük önem arz etmektedir. Tokayev göreve geldiğinde de belirttiği gibi ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasında da, eğitim alanında öğretmenlere ve öğrencilere tanınacak yeni haklar ve imkânların geliştirilmesi hususunda çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini vurgulamıştır; bu doğrultuda eğitimde kalite arttırılarak ülkenin gelişimine en büyük katkı sağlanacaktır. Sağlık alanında ise ulusal güvenlik konusu olan tüm temel ilaçlar ve tıbbi cihazların ülkede üretilmesi hedeflenmektedir. Pandemi ile bu durumun önemi birkez daha anlaşılmıştır. Dönemin en önemli diğer öğretisi ulusal istikrarın sağlanmasında ve rekabet gücünü arttırmada dijitalleşmenin vazgeçilmez olduğudur. Bu hususta eksiklerin giderilmesi için bilgi teknolojisi sektöründeki çalışmalar sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı.
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Kassym Jomart Tokayev’in konuşmasında belirttiği gibi bir ulusun kalitesinin yükselmesi yeniliklerle modernleşmesine bağlıdır. Kazakistan da gerek coğrafi konumu gerekse devletin almış olduğu güncel kararlarla, ‘sorumlu devlet-sorumlu toplum-sorumlu kişi’ anlayışı ile hedeflerine emin ve sağlam adımlarla ilerlemektedir.” dedi.

Son Yazılar