On Beş Yıllık Başkanlık Döneminin Muhteşem Zafer Salnamesi

Prof. Ali Hasanov

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Türkiye Türkçesine Aktaran: Ülker Piriyeva

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendisinin 15 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde öncelikle milli lider Haydar Aliyev tarafından temeli atılan vatandaş birliği platformuna dayanarak sosyo-politik istikrarı daha da güçlendirmiş, nüfusun güvenliğini, insanların temel hak ve özgürlüklerini, ülkenin huzurunu sağlamış, vatandaşların refah düzeyinin giderek yükselmesine başarmıştır. Şu an tereddüt etmeden söylemek olur ki, iç milli-vatandaş birliği, iktidarın izlediği politikanın geniş nüfus tarafından desteklemesi temelinde sağlanmış güçlü sosyo-politik istikrar emsaline göre Azerbaycan eski Sovyet coğrafyasında birinci yerde duruyor. Bununla birlikte, diğer temel iç gelişme parametreleri – makroekonomik istikrar, dinamik gelişen ekonomi, sosyal ve manevi güvence sisteminin dinamiği, olumlu demografik durum, göç ve kentleşme süreçlerinin devletin kontrolü altında tutması, kamu yönetiminin etkinliği vb. için de Azerbaycan son 15 yılda bölge ülkeleri arasında ilk üçte yerini sağlamlaştırmıştır.

İkincisi, Cumhurbaşkanı Aliyev’in yürüttüğü başarılı iç ve dış politika, oluşturduğu verimli kamu yönetimi sayesinde son 15 yılda Azerbaycan’ın bölgesel ve uluslararası saygınlığı giderek artmış, hazar-karadeniz havzası ve Güney Kafkasya’daki jeopolitik, jeoekonomik ve askeri-jeostratejik tutumları daha da güçlenmiştir. Ülkenin doğal kaynaklarını, coğrafi konumundan, maddi, manevi ve insan kaynaklarını verimli kullanma, çokuluslu ulaşım-haberleşme ve enerji koridorları alanında gerçekleştirilen başarılı bölgesel politika ve doğru tutum seçimine, iç ve dış politikanın bağımsızlık emsaline, sosyo-ekonomik gelişimin süreklilik ve dinamizm kriterlerine, gelecekteki gelişim potansiyeline ve diğer parametrelerine göre de halihazırda Azerbaycan bölgenin kendini tam sağlayan devletler arasında ilk üçte yer almaktadır…

Milli lider Haydar Aliyev’in belirlediği kalkınma stratejisini, çok yönlü reformlar programını yüksek seviyyede sürdüren Cumhurbaşkanı Aliyev’in önderliği altında Azerbaycan birçok öncü ülkelerin onyıllar boyunca katettiği gelişme aşamasını hızla kaydederek, eski sovyet coğrafyasında geçiş dönemini tamamlayan ilk ülke olmuştur. Dünya Bankası, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası Azerbaycan’da gerçekleştirilen reformlara büyük değer vermiştir.

Davos Dünya Ekonomik Forumu’nun hesaplamalarına göre, Azerbaycan ekonomisi rekabet girişkenliğini göre dünya çapında 35, toplam altyapının gelişmesine göre ise 26’inci sırada yer almıştır (2017). Forumun “İnklüziv gelişim endeksi” adlı yıllık raporunda (2017) Azerbaycan gelişmekte olan 80 ülke arasında 3’üncü sıraya yükselmiştir

Devlet ve toplum hayatının tüm alanlarında temel değişikliklerin yaşandığı geçen 15 yıl boyunca Azerbaycan halkı hep kendi liderine güvenmiş, ona en güçlü dayanak olmuştur. Cumhurbaşkanı Aliyev, cumhuriyetimizin hızlı gelişiminden, kazanılan başarılardan söz ederken hep büyük gururla anlatıyor ki, bu başarıların temelinde işte ülkedeki sağlam siyasal ortam, halkla iktidarın birliği duruyor. Kuşkusuz bu tür karşılıklı güven ortamında Cumhurbaşkanı Aliyev daha uzun yıllar halkı peşinden daha yüksek zirvelere ve büyük zaferlere doğru götürecektir.

Son Yazılar