Türk Dünyasının Lideri Rauf R. Denktaş

Gökhan GÜLER

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi 

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesi liderlerinden, ‘’Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Başkanı’’, ‘’Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından’’, “Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı”, “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı”, “Genel Komite Başkan Yardımcısı”, “Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı”, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ebediyete intikalinin 7. yıldönümünde büyük bir sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz…

Rauf R. Denktaş, sadece Kıbrıs Türklerinin değil, tüm Türk milletinin ortak bir değeri, aksakalı idi. Türk milleti 13 Ocak 2012 günü büyük bir kahramanını yitirmiştir. Rauf R. Denktaş, ömrünü Kıbrıs davasına adamış ve bu uğurda çok ciddi bedeller ödemiş bir lider idi. Varoluş ve özgürlük mücadelesi neticesinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en başta Kıbrıs Türk halkına ve Türk milletine miras olarak bırakmıştır.

Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde, Kıbrıs’ın Baf Kasabasında doğmuş, henüz bir buçuk yaşındayken annesi Emine hanımı kaybetmesi üzerine babası, dedesi, anneannesi ve babaannesi tarafından büyütülmüştür. Denktaş’ın hayatında Babası hâkim Raif Bey ve Dedesi Şeherli Mehmet Bey önemli tutar. Kıbrıs’ta Osmanlı ve İngiliz dönemini Dedesi Şeherli Mehmet Beyden öğrenen Denktaş, Ada’nın ileride bir gün yeniden İngiliz hâkimiyetinden çıkarak, Türklerin Ada’da tekrar hâkimiyet kuracağını anlatan “gittiler ama bir gün mutlaka gelecekler” sözüyle büyümüştür.

Denktaş’ın siyasi düşüncelerinin şekillenmesinde önemli derecede rolü olan bir diğer kişi de babası Hâkim Raif Efendi’dir. Raif Bey çocuklarına “Size servet olarak ancak iyi bir tahsil aldırmaya çalışacağım. Gerisi size ait” diyerek çocuklarını çalışmaya yönlendirmiştir. Raif Bey, Denktaş’ın milliyetçi düşüncelerinin oluşması ve Türk milliyetçisi olarak yetişmesinde en önemli kişi olmuştur. Denktaş, ilk ve orta eğitimini 1930’da gönderildiği İstanbul’da yatılı okullarda tamamlamasının ardından lise eğitimini Kıbrıs’ta üniversite eğitimini ise 1944’de İngiltere’de hukuk eğitimi alarak devam ettirmiştir.

1947’de Kıbrıs’a dönen Rauf Denktaş, avukatlığa başlamış. Avukatlıktaki başarıları onun önce savcı ardından da 1956’da başsavcı olmasını sağlamıştır. Denktaş, öyle ki başsavcı olarak önemli görevlere atanmak istemesine karşı çıkarak emekliliğine az bir süre kala görevinden istifa ederek daha aktif olarak Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinde görevler üstlenmeyi tercih etmiştir. Lefkoşa’nın Selimiye meydanında düzenlenen coşkulu bir mitingde Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ile kürsüye çıkan Denktaş “aman Kıbrıs Girit olmasın” diyerek etkili bir konuşma yapmasının ardından Kıbrıs Türkünün varoluş ve özgürlük mücadelesinde önemli görevlerde bulunmaya başlamıştır.

Gençlik yıllarından itibaren Kıbrıs Türk toplum liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün yanında yer alan Denktaş, 1955’ten itibaren terörist faaliyetlerini sıklaştıran EOKA’ya karşı Kıbrıs Türklerinin kendilerini savunabilmeleri maksadı ile 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kurucuları arasında yer almıştır. 1960’da Zürih ve Londra antlaşmalarına göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları tarafından kurulan Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti sadece 3 sene yaşayabilmiştir. Bu çerçevede Rumlar 1963’de ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ile gasp ederek üniter Rum devleti haline dönüştürerek Kıbrıs Türklerini dışlamışlardır.

1964’teki Londra Konferansı’nın ardından Makarios tarafından Denktaş’ın adaya girmesi yasaklanmış ve istenmeyen adam olarak ilan edilmiştir. Denktaş bu kararlara rağmen gizlice Erenköy’e çıkarak savaşa katılmıştır. 1967’de gizlice adaya girmek isterken yakalanan Denktaş, Türkiye’nin uzun uğraşları sonrasında Türkiye’ye iade edilmiş ve 1968’de adaya giriş yasağı kaldırılınca ancak Kıbrıs’a geri dönebilmiştir. Denktaş, 1948’den, 2012’ye kadar, yaklaşık 64 yıl boyunca Kıbrıs Türk halkı için canla başla mücadele etmiştir. 1972’den 2005’e kadar 33 yıl boyunca önce Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanlığı, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanlığı, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı ve son olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

13 Ocak 2012 günü ebediyete intikal eden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vatansever bir mücahit, çok iyi bir diplomat, çok iyi bir hatip, çok iyi bir müzakereci, çok dirayetli bir dava ve devlet adamı idi. Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi tarihinin en başına adı altın harflerle yazılmıştır. Rauf Denktaş bir kahramandı. İngiliz’in adamlığını, savcılığını değil Kıbrıs Türk halkının mücahidi olmayı seçmiştir. 64 yıl boyunca Kıbrıs Türk halkı için canla başla mücadele etmek kolay bir iş değildir. Halk desteği ister. Halkın sevgi ve saygısı gereklidir. Dünyada çok az lider Denktaş kadar halkının ve Türk dünyasının sevgi ve saygısını görmüştür. Rauf Denktaş hayatı boyunca Kıbrıs davası ile ilgilendiği ölçüde Türkiye ve Türk dünyası içinde çok büyük mücadeleler vermiştir. Türk Dünyasının yeniden özgürlüğüne kavuşması ve bu bağlamda bir araya gelmesi yönünde bilinen ve bilinmeyen çeşitli alanlarda çalışmaları olmuştur.

27 Ocak 1924 doğumlu Rauf Raif Denktaş’ın bu sene doğumunun 94. yıldönümü.  Denktaş, 88 yıllık ömrünü Kıbrıs Türklerinin devlet sahibi olması ve Türk dünyasına adamış önemli bir lider ve herkesin saygı duyduğu bir aksakal idi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ebediyete intikalinin 7. yıldönümünde büyük bir sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun…

Son Yazılar