“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türk Dünyasına Genel Bakış” Panel Programı Sonuç Bildirgesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ev Sahipliğinde ve EkoAvrasya Vakfı’nın

Katkılarıyla Gerçekleştirilen

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türk Dünyasına Genel Bakış”

Panel Programı Sonuç Bildirgesi Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

 

 1. Türk Dünyasının ortak kimlik ve kültürel değerleri üzerinden uluslararası imajının sağlam emellere oturtulması için siyasal iradenin güçlendirilmesi ve kurumsal altyapının oluşturulması gerektiğine,
 2. Türk Devletleri Teşkilatı’nın öncülüğünde ortak stratejik kamu diplomasisi oluşturmak maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, akademiya ve özel sektör işbirliği mekanizmalarının daha teşkilatlı bir yapıya kavuşturulmasına,
 3. Türkiye dışındaki diasporalarımızım uyum ve işbirliği içinde Türk imajı ve milli ve beynelmilel meseleler hakkında sesini yükseltecek konuma gelmelerine,
 4. Türk Dünyasında kadın olgusunun doğru ve bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmasına ve kadının her alanda daha katılımcı olmasının sağlanması gerektiğine,
 5. Türk Lehçelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatlarına eklenmesine,
  TÜBİTAK, BAP proje birimlerinde ikili anlaşmalar kapsamında Türk Dünyası ile alakalı lisansüstü tez çalışmalarının teşvik edilmesine,
 6. Türk devletlerin ulaşım noktasında uluslararası nakil bağlantıları bitirmesi gerekliliğine,
 7. Türk devletlerinin acil olarak birbirleri arasındaki karayolu, demiryolu ve deniz yolu gibi bağlantıları güçlendirmeleri gerekliliğine,
 8. Türk Devletleri Teşkilatı yapısının daha da geliştirilerek Türk devletlerinin birbirini destekleyebileceği bir yapıya kavuşturulmasına,
 9. Türk devletlerinin her alanda kalkınması için Türk Dünyası Bankasının kurulmasına ve bu bankanın Türk devletlerinin birbirleri arasında ticareti arttıracak yatırımlara kredi vermesine olanak sağlamasına vurgu yapılmıştır.

Son Yazılar