VIII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Sayın Üyelerimiz,
Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneğinin  VIII. Olağan  Genel  Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ışığında 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 18.00’de Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Sanat Sokağı, VIP Salonu, Ulucanlar Cad. No:63 Altındağ / Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde; Genel Kurul toplantısı, anılan adreste 24 Mart 2021 günü saat 18.00’de ve çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.
Genel kurul toplantısını teşriflerinizi önemle rica ederim.
Beşir VAR
Genel Sekreter
GÜNDEM
Yoklama ve açılış,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
Divan Başkanı ve Divan heyetinin seçilmesi,
Divan Heyetine Kongre tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu raporunun okunması,
Okunan raporlar hakkında görüşme ve onaylanması,
Yönetim Kurulunun ibrası,
Denetleme Kurulunun ibrası,
Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerinin seçimi,
Dilek ve Öneriler,
Kapanış.

Son Yazılar